Як знайти рівноважний обсяг

Як знайти рівноважний обсяг

Рівноважний обсяг означає, що кількість продукції, що випускається дорівнює тому її кількості, на яке є попит. Знання цієї величини дозволить точніше прогнозувати обсяг продажів і грамотно підбирати маркетингову тактику.

Вам знадобиться

- Статистичні, бухгалтерські та експертні дані про процес реалізації та вартості товару.

Інструкція

  1. Побудуйте графік попиту по конкретному товару. Крива попиту буде відображати залежність зміни попиту від підвищення / зниження ціни товару. Як осей подібного графіка використовуйте ціну товару і величину попиту на нього. Врахуйте, що попит формується під впливом доходів потенційних покупців, кількості таких громадян та вартості товару.
  2. Побудуйте графік пропозиції з цього ж товару. Крива пропозиції буде відображати зміна суми виробів, які продавці можуть реалізувати з альтернативної вартості. Як осей подібного графіка використовуйте значення ціни товару і величину його пропозиції. Враховуйте той факт, що зміна пропозиції залежить від жорсткості конкурентної боротьби на ринку, переважних властивостей пропонованого до продажу вироби, нестабільності цін на ресурси, податки і дотації.
  3. Знайдіть точку перетину вищевказаних кривих попиту та пропозиції. У цій точці обсяг попиту буде дорівнює обсягу пропозиції. Це значення і буде відповідати рівноважного обсягу.

Зверніть увагу

При побудові кривої попиту потрібно врахувати, що в ряді випадків при підвищенні цін на одні товари, зростає попит і на інші. Так як в подібній ситуації споживач вибирає найбільш оптимальний для себе варіант.

Рівноважний обсяг виробництва означає, що кількість продукції, що випускається тотожне сукупному попиту або вимушені накопичення запасів продукції відсутні.

Корисні поради

Графік попиту відображає рівень платоспроможної потреби. Не слід плутати попит з потребою, оскільки перший показник являє собою певну суму грошей, яку потенційні покупці можуть заплатити за потрібний їм товар. За потребою ж стоїть бажання придбати такий товар, але необхідна для цього сума може і не мати.

Джерела