Як знайти сальдо

Як знайти сальдо

Сальдо — це різниця між дебетом і кредитом, а точніше прибутком і витратою. Ця величина використовується при звірці з контрагентами, а також для визначення залишків по різних рахунках. Розрізняють два види сальдо: початкова — залишок на початок обраного періоду і кінцеве — залишок на кінець періоду. Періодом в цьому випадку може бути будь-який відрізок часу.

Інструкція

  1. Зазвичай такий показник як сальдо автоматично розраховує будь-яка програма, створена для ведення обліку. Але якщо ви вирішили порахувати цю величину самостійно, то вам необхідно для початку зібрати всі дані за потрібний вам період. Наприклад, якщо ви розраховуєте сальдо за розрахунками з покупцями, то вам знадобляться всі документи, що підтверджують факт прийняття товару (надання послуг) і надходження грошових коштів.
  2. Спочатку вам потрібно підсумувати всі товари, виражені в грошовому еквіваленті, тобто розмір оплати за відвантажену продукцію (надані послуги). Після цього складіть всі грошові надходження, які були прийняті від цього контрагента. Документи, що використовуються для уточнення грошових надходжень є чеки, платіжні доручення та інші.
  3. Далі вам необхідно визначити сальдо на початок обраного періоду, для цього можна переглянути старі розрахунки або також скористатися програмою. Якщо ж на початок обраної дати господарських операцій з даними покупцем не було, то початкове сальдо відповідно буде дорівнювати нулю.
  4. Потім необхідно з доходу (сума грошових надходжень) вирахувати витрату (сума відвантажених товарів або наданих послуг). Отриманою число і буде сальдо. Якщо на початок обраного періоду були досконалі операції, значить необхідно і цю суму враховувати при розрахунку.