Як знайти середньорічну вартість основних засобів

Як знайти середньорічну вартість основних засобів

Перенесення вартості основних фондів на готову продукцію здійснюється протягом тривалого часу, який може охопити кілька виробничо-технологічних циклів. У зв’язку з цим облік основних засобів організовується так, щоб можна було одночасно відображати збереження первинної форми і поступову втрату вартості. Одним з найважливіших показником при цьому є середньорічна вартість основних фондів.

Інструкція

  1. Визначте первісну вартість основних фондів на початок року. Дана величина відображає фактичні витрати підприємства на створення або придбання ОС. При розрахунку цієї величини враховується вартість придбаного обладнання чи іншого об’єкта ОЗ, витрати на проведення монтажних робіт, витрати на доставку, а також інші витрати, пов’язані з введенням об’єкта в експлуатацію. Далі необхідно відкоректований первісну вартість на величину зносу ОС, щоб отримати показник на початок поточного року.
  2. Розрахуйте вартість основних засобів, які вводилися і виводилися протягом року на підприємстві. При введенні об’єктів приймається в розрахунок їх первісна вартість, а при виведенні враховується величина, яка прийнята в поточному місяці на балансі. Відредагувавши первісну вартість ОЗ на початок року на суми вартості введення і виведення ОЗ протягом року, отримаєте первісну вартість на кінець року.
  3. Використовуйте спрощену формулу розрахунку середньорічної вартості ОЗ. Для цього необхідно скласти початкові вартості на початок і кінець року і розділити суму на 2. Даний розрахунок дає лише приблизний результат, тому частіше використовується більш складна формула.
  4. Враховуйте місяць введення і виведення об’єктів основних засобів при розрахунку середньорічної вартості. Для цього відкоригуйте вартість введених і вибулих ОС на число повних місяців, що минули з моменту введення і введення об’єкта, розділене на 12.
  5. Після цього складіть первісну вартість на початок року з відкоригованої вартістю введених ОС і відніміть із суми нове значення вартості вибулих ОС. Однак найбільш точну середньорічну вартість можна отримати, якщо враховувати в розрахунку середньомісячну вартість, яка визначається як середньоарифметичного вартості на початок і на кінець місяця.