Як знайти середню величину активів

Як знайти середню величину активів

Досить часто, при аналізі діяльності підприємства, для розрахунку рентабельності, наприклад, необхідно знати середню величину активів. Цей показник розраховується на основі показників економічної діяльності підприємства в динаміці.

Інструкція

 1. У бухгалтерському обліку активи поділяються на оборотні та необоротні.
 2. З точки зору ліквідності, необоротні активи — це те, чим володіє фірма, але не може скористатися їх грошовим еквівалентом, як мінімум, протягом року. Будинки, що знаходяться у володінні організації, обладнання та інше майно належать до основних засобів. Також в категорію необоротних активів входять нематеріальні цінності (патенти, наприклад) і довгострокові фінансові вкладення.
 3. До оборотних засобів відносяться запаси організації — готова продукція, сировина та матеріали на складі або у виробництві. Також до складу оборотних активів входять чиї-небудь зобов’язання перед фірмою — наприклад, майбутні виплати за вже укладеними договорами або цінні папери і векселі. І, нарешті, оборотні активи включають в себе найбільш ліквідні активи — готівку в касі організації, а також її гроші на розрахункових рахунках або в короткострокових банківських вкладах.
 4. У сумі, всі ці категорії і утворюють величину активів організації. Всі вони відображаються в першому і другому розділах бухгалтерського балансу, а їх сума наводиться у рядку 300 «Баланс».
 5. Для того, щоб визначити середню величину активів, необхідно знати їх стан в динаміці.

  Якщо у вас є дані про розмір активів за кожний квартал, ви зможете знайти середнє хронологічне значення величини активів за формулою:

  Середня величина активів = (50% * Активи за 1 квартал + Активи за 2 квартал + Активи за 3 квартал + 50% * Активи за 4 квартал) / 3
 6. Для прикладу, дані про розмір активів наступні:

  Активи за 1 квартал = 4 млн. руб.

  Активи за 2 квартал = 2,5 млн. руб.

  Активи за 3 квартал = 3 млн. руб.

  Активи за 3 квартал = 3 млн. руб.

  Тоді середня величина активів = (2 +2,5 +3 +1,5) / 3 = 9 / 3 = 3 млн. руб.
 7. Якщо ж у нас є дані про величину активів на початок і на кінець періоду, то середнє значення розраховується за формулою середнього арифметичного:

  Середня величина активів = (Активи на початок періоду + Активи на кінець періоду) / 2
 8. Для прикладу, дані про розмір активів наступні:

  Активи за 2009 рік = 5 млн. руб.

  Активи за 2010 рік = 7 млн. руб.

  Середня величина активів за 2010 рік = (5 +7) / 2 = 6 млн. руб.
 9. Аналогічно можна розрахувати середню величину капіталу та інших показників при наявності даних про їх динаміці.