Як знайти щільність при тиску і температурі

Як знайти щільність при тиску і температурі

Нерідкі ситуації, в яких одні й ті ж формули отримують різні назви, так як неможливо встановити точне авторство або першість відкриття. Так і для знаходження щільності при тиску і температурі використовується формула, що носить імена відразу двох видатних учених — Менделєєва і Клайперона.

Інструкція

  1. Запам’ятайте загальний вигляд рівняння, яке вам необхідно для обчислення щільності по заданих температурі і тиску. Стандартна форма запису рівняння Клайперона-Менделєєва для стану ідеального газу виглядає наступним чином: р * V = R * T. Відповідно, в лівій частині стоїть добуток тиску газу на його молярний об’єм, а в правій — універсальної газової постійної на температуру.
  2. Зверніть увагу на розмірність: T — це абсолютна температура, яка вимірюється в Кельвінах. Також запам’ятайте значення газової постійною. Для найбільш простих хімічних задач достатньо знати її округлене значення: 8,3 Дж / Моль * К. У випадку, якщо ви забули це значення, можна скористатися формулою для обчислення газової постійної через твір постійної Больцано, що виражає залежність між температурою та енергією (значення становить 1,38 Дж / К) на число Авогадро (6,022 * 10 в 23 ступені 1/моль ). Останнє містить інформацію про кількість специфікованих структурних одиниць (різних частинок), які припадають на 1 моль речовини.
  3. Скористайтеся формулою, щоб дізнатися значення молярного обсягу необхідного газу. Отримане значення дозволить вам знайти необхідну щільність. Для цього запишіть вираз щільності через відношення молярної маси газу до його об’єму, що є простим наслідком визначення щільності як відношення маси тіла до певного займаного ним об’єму. Якщо мова йде про речовини, то маються на увазі тіла, що складаються з цих речовин. Молярну масу визначте за спеціальними таблицями. Якщо ви маєте справу зі складним речовиною, то визначте його молярну масу через сумації молярних мас входять до нього речовин. Ще один спосіб провести дану операцію — скористатися калькулятором молярної маси в інтернеті.