Як знайти сили інерції

Як знайти сили інерції

Інерція — це поняття, що означає збереження швидкості тіла і продовження руху тіла без впливу на нього зовнішніх сил. Наприклад, якщо яка-небудь сила відштовхнула кулька, він буде продовжувати рухатися той чи інший час після впливу сили — це і є рух за інерцією.

Інструкція

  1. Визначте силу інерції. Сила інерції — величина має напрямок, або векторна, вона дорівнює масі m матеріальної точки, помноженої на її прискорення, а спрямована вона протилежно прискоренню. Якщо в задачі дано криволінійний рух, силу інерції розкладіть на дотичну, або так звану тангенціальну складову (позначення: Jt), яка буде спрямована протилежно дотичному прискоренню (позначення: wt), а також на відцентрову складову (позначення: Jn), вона спрямована уздовж головній нормалі до траєкторії від центру кривизни.
  2. Запам’ятайте формулу:

     Jt = nwt, Jn = mv2 / r,

    де v — швидкість даного пункту, r — радіус кола кривизни, представленої в задачі, траєкторії.
  3. При вивченні руху по відношенню до такої інерціальній системі відліку силу інерції зазвичай вводять для можливості (лише формальною) складати рівняння динаміки у вигляді простих рівнянь статики (за принципом Д ‘Аламбера, Кінетостатіка).
  4. Поняття «сила інерції» використовується при вивченні відносного руху. У такому випадку приєднання до сил, що діють на матеріальну точку додаються ще й взаємодії з іншими тілами переносний Jпер і Коріоліса Jкop Сили інерції, що дозволяє складати рівняння руху цієї точки в неінерціальній (або рухомий) системі відліку точно так само, як і в інерціальній ( нерухомою).

Зверніть увагу

Іноді поняття «Ньютонова сила інерції» використовується як позначення сили протидії (третій закон Ньютона). Поняття ввів Ньютон в свою працю «Математичні початки натуральної філософії», «Вроджена сила матерії є притаманна їй здатність опору, по якій всяке окремо взяте тіло, оскільки воно надано самому собі, утримує свій стан спокою або рівномірного прямолінійного руху», а сам термін « сила інерції »з’явився вперше, за словами вченого Ейлера, у Кеплера.