Як знайти силу струму

Як знайти силу струму

Сила струму — це фізична величина, яка показує те, який електричний заряд q пройшов через провідник за часовий проміжок t. Залежно від того, як складена ланцюг, існує два методи розрахунку сили струму (позначається символом «I», виражається в амперах (А)). Всі ці методи виходять із закону Ома, який говорить: «Сила струму в однорідному ділянці кола прямо пропорційна напрузі, що додається до ділянки, і обернено пропорційна електричному опору цієї ділянки.»

Вам знадобиться

Час дії струму в ланцюзі, напруга, внутрішньо і зовнішнє опору, а також значення електрорушійної сили в даному випадку.

Інструкція

 1. Сила струму для окремої ділянки електричного кола визначається як

  I = U / R, де

  U — напруга струму в ланцюзі;

  R — опір провідника.
 2. Якщо треба визначить силу струму для повного ланцюга, то це зробити можна за наступною формулою:

  I = E / (R + r), де

  E — розмір електрорушійної сили;

  R — зовнішній опір;

  r — внутрішній опір.

Зверніть увагу

Крім теоретичних способів, існує практичний спосіб виміряти силу струму. Для цього застосовується прилад «амперметр».