Як знайти ставку дисконтування

Як знайти ставку дисконтування

Ставка дисконтування — це процентна ставка, яка використовується для приведення майбутніх грошових потоків до теперішнього часу. Її розрахунок — один з найбільш складних і актуальних питань у процесі фінансової оцінки інвестиційних проектів.

Інструкція

 1. Перш ніж приступити до розрахунку ставки дисконтування, врахуйте, що існує кілька методів її визначення. Найбільш поширеним є метод оцінки капітальних активів. Він заснований на аналізі зміни прибутковості акцій, вільно обертаються на ринку. Ставка дисконтування визначається таким чином:

  I = R + β (Rm-R) + х + у + f, де

  R — безризикова ставка дохідності. Як її приймається ставка по депозитах банку, а також ставка за державними борговими зобов’язаннями;

  β — коефіцієнт, що є мірою систематичного ризику і характеризує макроекономічну ситуацію в країні. Фактично він представляє собою відношення мінливості курсу акцій компанії до мінливості даного показника по ринку в цілому;

  Rm — середня дохідність акції на ринку;

  х — премія, що враховує ризик вкладення в суб’єкти малого бізнесу;

  у — премія, що враховує брак інформації про даному проекті;

  f — премія, що враховує становий ризик.
 2. Ще один метод, який ви можете використовувати для розрахунку ставки дисконтування — це метод визначення середньозваженої вартості капіталу. Він базується на припущенні, що альтернативою вкладення грошових коштів підприємства є фінансування його власної діяльності. В цьому випадку ставка дисконтування визначається таким чином:

  I = Кd (1-ТЗ) Wd + Кp * Wp + Кs * Ws, де

  Kd — вартість позикового капіталу;

  Тс — ставка податку на прибуток;

  Кр — вартість акціонерного капіталу (привілейовані акції);

  Кs — вартість акціонерного капіталу (звичайні акції);

  Wd — частка позикового капіталу в загальному обсязі капіталу;

  Wp — частка привілейованих акцій;

  Ws — частка звичайних акцій.
 3. Ставку дисконтування ви можете знайти також кумулятивним методом, або методом експертних оцінок:

  I = R + ΣGi, де

  R — безризикова ставка;

  j — кількість врахованих інвестиційних ризиків;

  Gj — премія за кожен ризик.

  Недоліком даного методу є його суб’єктивність, оскільки рівень ризику і плата за нього визначається на основі думки експертів.