Як знайти температуру газу

Як знайти температуру газу

Для того щоб знайти абсолютну температуру ідеального газу, можна скористатися рівнянням, яке широко відомо, як рівняння Клапейрона-Менделєєва. Ця формула дозволяє встановити залежність між тиском, температурою газу і його молярним об’ємом.

Вам знадобиться

Аркуш паперу, ручка.

Інструкція

  1. Формула виглядає таким чином: p • Vm = R • T, де p — це тиск, Vm — молярний об’єм газу, R — це універсальна газова постійна, а Т — абсолютна температура ідеального газу.
  2. З’ясовуємо, які дані нам доступні для того, щоб використовувати формулу, таким чином: Т = (p • Vm) / R.
  3. У разі якщо нам не відомий молярний об’єм газу, ми можемо знайти його за формулою:

    Vm = V / ν. У цій формулі ν є кількістю речовини, Знайти цю величину можна розділивши масу газу на його молярну масу.
  4. Формула, яка носить назву закон Менделєєва-Клапейрона, записується саме в такому вигляді: p • V = (m / М) • R • T.
  5. Видозмінює цю формулу, щоб знайти температуру газу: T = (p • V • М) / (R • m).
  6. Знаходимо всі величини, які потрібні нам для підстановки в формулу. Виконуємо розрахунки і знаходимо шукану температуру ідеального газу.

Зверніть увагу

Уважно розберіться в умовних позначеннях, щоб через неправильно розпізнаного символу в формулі не допустити помилки в розрахунках.

Корисні поради

Закон Менделєєва-Клапейрона також називають об’єднаним газовим законом, саме з нього виводяться закони Шарля і Гей-Люссака, а також Бойля-Маріотта.