Як знайти термін окупності

Як знайти термін окупності

Термін окупності — це той інтервал часу, за який інвестиції, вкладені в проект, окуплять себе в повному обсязі. Як правило, цей інтервал часу вимірюється місяцями або роками. Але як знайти термін окупності і що для цього може знадобитися?

Вам знадобиться

таблиця із зазначенням часу (наприклад, року) і відповідних капітальних вкладень у проект, калькулятор, блокнот та ручка

Інструкція

 1. Складіть таблицю інвестицій (вкладень) і планованих доходів від реалізації проекту на кожен рік. Наприклад, на підприємстві планується впровадити проект «Ікс», вартість якого оцінюється в 50 мільйонів рублів. У перший рік реалізації проект зажадав додаткових інвестицій в розмірі 10 мільйонів рублів. У другому, третьому, четвертому і п’ятому році планується, що проект почне приносити прибуток у розмірі 5, 20, 30 і 40 мільйонів рублів відповідно. Тоді підсумкова таблиця буде виглядати наступним чином:

  Часовий період і Вкладення і прибуток

  0 — 50 мільйонів рублів

  1 — 10 мільйонів рублів

  2 + 5 мільйонів рублів

  3 + 20 мільйонів рублів

  4 + 30 мільйонів рублів

  5 + 40 мільйонів рублів
 2. Визначте накопичений дисконтований потік, тобто ту суму вкладень, яка змінюється згідно запланованим доходам. Припустимо, на підприємстві проект «Ікс» віддача від проекту або ставка дисконтування дорівнює 10%. Розрахуйте накопичений дисконтований потік до першої позитивної величини за формулою:

  НДП = В1 + В2 / (1 + СД) + В3 / (1 + СД) + В4 / (1 + СД) + В5 / (1 + СД), де

  НДП — накопичений дисконтований потік, В1-5 — вкладення на певний період часу, СД — ставка дисконтування.

  НДП1 = — 50 — 10 / (1 +0.1) = — 59.1 мільйонів рублів.

  Подібним чином розраховуємо НДП2, 3,4 і так далі, поки не вийде нульового або позитивного значення.

  НДП2 = — 54.9 мільйонів рублів

  НДП3 = — 36.7 мільйонів рублів

  НДП4 = — 9.4 мільйонів рублів

  НДП5 = 26.9 мільйонів рублів

  Таким чином, інвестиції, вкладені в проект, окупляться повністю тільки на п’ятому році реалізації проекту.
 3. Розрахуйте точний термін окупності проекту за формулою:

  Т = КЛ + (НС / ПН),

  Де Т — термін окупності, КЛ — кількість років, що передують окупності, НС — невідшкодована вартість проекту на початок року окупності, тобто на 5 рік (остання негативна сума НДП), ПН — приплив готівки в перший рік окупності (40 мільйонів рублів).

  У нашому прикладі Т = 4 + (9.4 / 40) = 4,2 року.

  Іншими словами, проект окупить себе за 4 роки, 2 місяці і 12 днів.

Зверніть увагу

Термін окупності дозволяє визначити, ще на стадії розробки, в яких випадках (при відомих витратах і суму прибутку) проект буде рентабельним.