Як знайти третій кут в трикутнику

Як знайти третій кут в трикутнику

Трикутником називають частину площини, обмежену трьома відрізками прямих (сторони трикутника), що мають попарно за одним загальним кінця (вершини трикутника). Кути трикутника можна знайти за Теоремі про суму кутів трикутника.

Інструкція

  1. Теорема про суму кутів трикутника свідчить, що сума кутів трикутника становить 180 °. Розглянемо кілька прикладів задач з різними заданими параметрами. По-перше, нехай задані два кути α = 30 °, β = 63 °. Необхідно знайти третій кут γ. Знаходимо його безпосередньо з теореми про суму кутів трикутника: α + β + γ = 180 ° => γ = 180 ° — α — β = 180 ° — 30 ° — 63 ° = 87 °.
  2. Тепер розглянемо задачу знаходження третього кута трикутника більш загального виду. Нехай нам відомі три сторони трикутника | AB | = a, | BC | = b, | AC | = c. І необхідно знайти три кути α, β і γ. Скористаємося теоремою косинусів для знаходження кута β. Згідно з теоремою косинусів квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін і косинуса кута, укладеного між ними. Тобто в наших позначеннях c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2 — 2 * a * b * cos β => cos β = (a ^ 2 + b ^ 2 — c ^ 2) / (2 * a * b) .
  3. Далі скористаємося теоремою синусів для знаходження кута α. Відповідно до цієї теореми сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів. Висловимо з цього співвідношення синус кута α: a / sin α = b / sin β => sin α = b * sin β / a. Третій кут знаходимо за вже відомою нам теоремі про суму кутів трикутника за формулою γ = 180 ° — (α + β).
  4. Наведемо приклад вирішення такого завдання. Нехай дано сторони трикутника a = 4, b = 4 * √ 2, c = 4. З умови ми бачимо, що це рівнобедрений прямокутний трикутник. Тобто в результаті ми повинні отримати кути 90 °, 45 ° і 45 °. Порахуємо ці кути за наведеним вище способом. За теоремою косинусів знаходимо кут β: cos β = (16 + 32 — 16) / (2 * 16 * √ 2) = 1 / √ 2 = √ 2 / 2 => β = 45 °. Далі знаходимо кут α по теоремі синусів: sin α = 4 * √ 2 * √ 2 / (2 * 4) = 1 => α = 90 °. І нарешті, застосувавши теорему про суму кутів трикутника, отримуємо кут γ = 180 ° — 45 ° — 90 ° = 45 °.

Зверніть увагу

Зауважимо, що в трикутнику не менше двох кутів повинні бути гострими (тобто менше 90 °). Тому порахувавши третій кут перевірте, чи задовольняють кути трикутника заданій умові. Якщо ні — ви допустили помилку в обчисленнях. У будь-якому випадком буде корисно скласти всі три кути ще раз і переконатися, що виходить 180 °.

Корисні поради

Для знаходження величин кутів за значеннями їх тригонометричних функцій зручно користуватися таблицями Брадіса.