Як знайти вартість основних фондів

Як знайти вартість основних фондів

Будь-яка сучасна компанія, що бажає зберегти та зміцнити стабільність на ринку, зобов’язана своєчасно проводити моніторинг та оцінку всіх своїх основних коштів і фондів. Такий захід дозволить формувати актуальний бюджет і проводити планування коштів з урахуванням поточного стану фондів.

Інструкція

  1. Для обчислення вартості основних фондів спочатку складіть їх перелік. До основних фондів відносяться земля, виробничі будівлі та споруди, обладнання, машини, інструменти, прилади, загалом, весь виробничий фізичний капітал підприємства.
  2. Потім розрахуйте повну первісну вартість, яка в грошовій формі виражає фактичні витрати на покупку, доставку, монтаж і установку устаткування, будівництво будівель.

    Розрахуйте неамортизовану вартість, тобто первісну вартість за вирахуванням зносу. Вартість основних фондів розраховується за формулою: повна первісна вартість основних фондів мінус сума амортизації на конкретну дату.
  3. Розрахуйте повну відновну вартість, тобто вартісне вираження відтворення якого-небудь об’єкта основних фондів. Цей показник визначає величину витрат, потрібних у разі заміни основних засобів. При розрахунку використовується індекс нових ринкових цін, дані про ціну аналогічних об’єктів, по яких відновна вартість уже визначена, укрупнені коефіцієнти зміни цін.
  4. Розрахуйте залишкову вартість, яка є інвентарної або відновлювальної вартістю за вирахуванням будь-якого з перерахованих елементів: зносу, обчисленого за допомогою норм амортизаційних відрахувань і коефіцієнтів поправки до них, і зносу, обчисленого з використанням методу експертних оцінок. Тут важлива і оціночна вартість яких-небудь дефектів, які виникли при безперервній і тривалої експлуатації об’єктів, що призвело до зниження споживчих якостей.
  5. Визначте ринкову, або оцінну вартість, тобто ціну, за якою покупець готовий придбати основні фонди на підставі договору купівлі-продажу при проведенні аукціону йди інших аналогічних торгів, наприклад, тендерів. На ринкову вартість впливає прибутковість, рівень інфляції та інші ринкові фактори.

    Визначте балансову вартість основних фондів. Її знайти дуже легко, вона відображається у балансах підприємства.
  6. Визначте ліквідаційну вартість основних фондів. Зазвичай вона встановлюється ліквідаційною комісією тієї організації, яка підлягає ліквідації через банкрутство. Однак у законодавстві передбачені деякі інші підстави для визначення ліквідаційної вартості основних фондів.