Як знайти відстань від точки до площини

Як знайти відстань від точки до площини

Відстань від точки до площини дорівнює довжині перпендикуляра, який опущено на площину з цієї точки. Всі подальші геометричні побудови та вимірювання засновані на цьому визначенні.

Вам знадобиться

- Лінійка;
- Креслярський трикутник з прямим кутом;
- Циркуль.

Інструкція

 1. Щоб знайти відстань від точки до площини:

  • проведіть через цю точку пряму лінію, перпендикулярну цій площині;

  • знайдіть підставу перпендикуляра — точку перетину прямої з площиною;

  • виміряйте відстань між заданою точкою і підставою перпендикуляра.
 2. Для знаходження відстані від точки до площини методами нарисної геометрії:

  • виберіть на площині довільну точку;

  • проведіть через неї дві прямі (лежачі в цій площині);

  • відновите перпендикуляр до площини, що проходить через цю точку (побудуйте пряму, перпендикулярну одночасно обом пересічним прямим);

  • проведіть через задану точку пряму паралельну, побудованому перпендикуляру;

  • знайдіть відстань між точкою перетину цієї прямої з площиною і заданою крапкою.
 3. Якщо положення точки задано її тривимірними координатами, а становище площині — лінійним рівнянням, то, щоб знайти відстань від площини до точки, скористайтесь методами аналітичної геометрії:

  • позначте координати точки через x, y, z, відповідно (х — абсциса, y — ордината, z — аппликата);

  • позначте через А, В, С, D параметри рівняння площини (А — параметр при абсциссе, В — при ординате, С — при аплікат, D — вільний член);

  • обчисліть відстань від точки до площини за формулою:

  s = | (Ax + By + Cz + D) / √ (A ² + B ² + C ²) |,

  де s — оасстояніе між точкою і площиною,

  | | — Позначення абсолютного значення (або модуля) числа.
 4. Приклад.

  Знайдіть відстань між точкою А з координатами (2, 3, -1) і площиною, заданої рівнянням: 7х-6У-6z +20 = 0.

  Рішення.

  З умов завдання випливає, що:

  х = 2,

  у = 3,

  z =- 1,

  A = 7,

  B =- 6,

  C =- 6,

  D = 20.

  Підставте ці значення у вищенаведену формулу.

  Вийде:

  s = | (7 * 2 + (-6) * 3 + (-6) * (-1) +20) / √ (7 ² + (-6 )²+(- 6) ²) | = | (14 — 18 +6 +20) / 11 | = 2.

  Відповідь:

  Відстань від точки до площини дорівнює 2 (умовним одиницям).