Як знайти власні оборотні кошти

Як знайти власні оборотні кошти

Власні оборотні кошти — це частина оборотних коштів підприємства, сформована за рахунок власного капіталу. Оборотні кошти необхідні для фінансування поточної діяльності організації. При їх відсутності або нестачі підприємство змушене звертатися за залученням позикових коштів.

Інструкція

  1. Для того щоб знайти величину власних оборотних коштів підприємства, ви повинні знати суму джерел власних засоби і необоротних активів. Власні оборотні кошти будуть розраховуватися як різниця між даними величинами:

    СОС = СК — ВА, де: СОС — власні оборотні кошти; СК — власний капітал підприємства; ВА — необоротні активи.
  2. Іноді до власного капіталу прирівнюють величину довгострокових пасивів (довгострокових позикових коштів). У цьому випадку власні оборотні кошти будуть розраховуватися наступним чином:

    СОС = СК + ДО — ВА, де ДО — довгострокові зобов’язання підприємства.
  3. Ви можете знайти величину власних коштів ще одним способом — як різницю між сумою оборотних активів і короткострокових зобов’язань підприємства: СОС = ОА — КО, де: ОА — оборотні активи; КО — короткострокові зобов’язання організації.
  4. Пам’ятайте, що величина власних оборотних коштів є одним з найважливіших показників фінансової стійкості підприємства. Їх відсутність говорить про те, що всі оборотні кошти організації, а іноді і частина необоротних коштів, сформовані за рахунок позикових джерел.
  5. Знайдену величину власних оборотних коштів ви можете використовувати при розрахунку коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами. Він визначається як відношення величини власних оборотних коштів до величини оборотних активів. Даний коефіцієнт показує, яка частка оборотних активів сформована за рахунок власних коштів підприємства.
  6. При цьому врахуйте, що підприємство вважається фінансово нестійким, а структура балансу незадовільною, якщо коефіцієнт забезпеченості нижче 0,1. Дане значення вважається нормативом для даного коефіцієнта, але, як показує практика, цьому критерію відповідає невеликий відсоток підприємств.