Як знайти залишкову вартість

Як знайти залишкову вартість

Основні засоби організації переносять свою вартість на готовий продукт по частинах протягом тривалого періоду часу, що включає кілька виробничих циклів. Тому облік основних засобів здійснюється таким чином, щоб можна було одночасно показати збереження ними первісної фізичної форми і поступову втрату вартості.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що при визначенні вартості основних засобів виділяють кілька її видів. Первісна вартість відображає фактичні витрати на придбання майна. Вона не змінюється протягом усього періоду експлуатації основного засобу, за винятком випадків добудови, реконструкції або часткової ліквідації.
  2. Визначити залишкову вартість ви можете як різницю між первісною вартістю і величиною зносу: З ост = С перший — І. Оцінка основних засобів за залишковою вартістю необхідна для того, щоб знати їх стан в процесі використання, а також для складання бухгалтерського балансу.
  3. Замість первісної вартості в цій формулі ви можете використовувати відновна вартість. Вона відповідає витратам на створення або придбання аналогічних основних засобів у сучасних умовах. Для визначення відновної вартості основних засобів слід провести переоцінку шляхом індексації та методом прямого перерахунку по реально існуючим ринковим цінам.
  4. При аналізі основних засобів за залишковою вартістю вам слід розрахувати залишкову вартість на кінець року. Вона визначається таким чином:

    Сост (к) = Сост (н) + Сввед — Свиб, де Сост (к) — залишкова вартість майна на кінець року, С ост (н) — залишкова вартість майна на початок року, Сввед — вартість введених протягом року основних засобів, Свиб — вартість вибулих протягом року основних засобів.
  5. Оскільки величина залишкової вартості основних засобів на початок і кінець року може істотно різнитися, то для аналізу можна використовувати середню залишкову вартість. Вона розраховується таким чином:

    Сост (ср) = (Сост (сум) + Сост (слід)) / (N +1), де Сост (ср) — середня залишкова вартість основних засобів, Сост (сум) — сума показників залишкової вартості основних засобів на 1-е число кожного місяця в періоді, Сост (слід) — сума залишкової вартості на 1 число місяця, наступного за звітним періодом, N — число місяців у звітному періоді.