Як знайти заряд ядра

Як знайти заряд ядра

Атом — найдрібніша частка кожного елемента, яка несе його хімічні властивості. Як існування, так і будова атома було предметом міркувань і вивчень з давніх часів. Було встановлено, що будова атомів кшталт будовою Сонячної системи: в центрі ядро, що займає дуже мало місця, але сосредоточившее в собі майже всю масу; навколо нього обертаються «планети» — електрони, що несуть негативні заряди. А як можна знайти заряд ядра атома?

Інструкція

  1. Будь атом електрично нейтральний. Але, оскільки електрони несуть негативні заряди, вони повинні бути врівноважені протилежними зарядами. Так і є. Позитивні заряди несуть частинки під назвою «протони», розташовані в ядрі атома. Протон набагато масивніше електрона: він важить стільки ж, скільки 1836 електронів!
  2. Найпростіший випадок — атом водню першого елемента періодичної таблиці. Подивившись в таблицю, ви переконаєтеся, що він займає місце під першим номером, а його ядро ​​складається з єдиного протона, навколо якого обертається єдиний електрон. З цього випливає, що заряд ядра атома водню дорівнює +1.
  3. Ядра інших елементів складаються вже не тільки з протонів, а й з так званих «нейтронів». Як ви легко можете зрозуміти із самої назви, нейтрони взагалі не несуть ніякого заряду — ні негативного, ні позитивного. Тому запам’ятайте: скільки б нейтронів не входило до складу атомного ядра, вони впливають лише на його масу, але не на заряд.
  4. Отже, величина позитивно заряду ядра атома залежить лише від того, скільки протонів в ньому міститься. Але оскільки, як уже вказувалося, атом електрично нейтральний, в його ядрі має міститися стільки ж протонів, скільки електронів обертається навколо ядра. Кількість же протонів визначається порядковим номером елемента в Таблиці Менделєєва.
  5. Розгляньте декілька елементів. Наприклад, відомий і життєво необхідний кисень знаходиться в «осередку» під номером 8. Отже, в його ядрі містяться 8 протонів, і заряд ядра буде +8. Залізо займає «клітинку» з номером 26, і, відповідно, має заряд ядра +26. А благородний метал — золото, з порядковим номером 79 — буде мати такий самий заряд ядра (79), зі знаком +. Відповідно, в атомі кисню міститься 8 електронів, в атомі заліза — 26, а в атомі золота — 79.