Як знайти змінні витрати

Як знайти змінні витрати

Змінні витрати являють собою види витрат, величина яких може змінюватися тільки пропорційно зміні обсягу продукції. Вони протиставляються постійним витратам, у сумі з якими становлять загальні витрати. Головною ознакою, за яким можливо визначити, чи є які-небудь витрати змінними, є зникнення їх при зупинці виробництва.

Інструкція

 1. За стандартами МСФЗ існує всього два види змінних витрат: виробничі змінні непрямі витрати та виробничі змінні прямі витрати. Виробничі змінні непрямі витрати — витрати, які знаходяться практично або повністю в прямій залежності від змін обсягу діяльності підприємства, однак в силу виробничих технологічних особливостей, їх економічно недоцільно або не можна прямо віднести на вироблені продукти. Виробничі змінні прямі витрати — ті витрати, які можливо на основі даних в первинному обліку безпосередньо віднести на собівартість окремих виробів.

  Непрямими змінними витратами першої групи є: всі витрати сировини, необхідні для комплексного виробництва. Прямими змінними витратами є: витрати на паливо, енергію; витрати на основні матеріали та сировина; заробітна плата робітників.
 2. Якщо продукція на підприємстві не проводиться, то змінні витрати дорівнюватимуть нулю.

  Для того, щоб знайти змінні витрати, потрібно знати скільки становлять загальні витрати і постійні витрати на даному підприємстві.
 3. Для того, щоб знайти середні змінні витрати, потрібно загальні змінні витрати розділити на необхідну кількість виробленої продукції.
 4. Розрахуємо змінні витрати на прикладі:

  Ціна за одиницю виробленого продукту А: матеріали — 140 рублів, заробітна плата за один виготовлений продукт — 70 рублів, інші витрати — 20 рублів.

  Ціна за одиницю виробленого продукту В: матеріали — 260 рублів, заробітна плата за один виготовлений продукт — 130 рублів, інші витрати — 30 рублів.

  Змінні витрати на одну одиницю продукції А будуть рівні 230 руб. (Складаємо всі витрати). Відповідно, змінні витрати на одну одиницю продукції У дорівнюватимуть 420 руб.

  Майте на увазі те, що змінні витрати завжди пов’язані з випуском кожної одиниці продукту, що випускається. Змінні витрати — ті величини, які змінюються тільки при зміні кількості даної продукції, що випускається і включають різні види витрат.