Як знизити безробіття

Як знизити безробіття

Безробіття — незайнятість у виробництві працездатного населення, не тільки економічна, а й соціальна проблема. Без її вирішення неможливо домогтися підвищення рівня життя в державі. Ця проблема стоїть зараз в Росії особливо гостро у зв’язку з економічними кризами і скороченням промислового та сільськогосподарського виробництва.

Інструкція

  1. Існує кілька видів безробіття, з кожним з яких необхідно боротися своїми методами, що істотно ускладнює процес її скорочення. Так, основним видом є фрикційне безробіття, викликана тим, що фахівцю, який перший раз влаштовується на роботу, або шукає її після звільнення з попереднього місця, необхідно якийсь час, щоб знайти підходящу. Для скорочення цього виду безробіття слід створювати широку мережу кадрових агентств і підвищувати ефективність роботи служби зайнятості населення. Цього можна добитися також за рахунок підвищення інформаційного забезпечення ринку праці, щоб працівники могли самостійно підбирати собі робочі місця за допомогою, наприклад, інтернету.
  2. Структурна безробіття обумовлена ​​зміною в технологіях і ринку товарів і послуг. Багато фахівців виявляються незатребуваними, оскільки підприємства впроваджують нові технології та модернізують виробництво. Методом скорочення такого безробіття буде впровадження програм перекваліфікації та перенавчання професіоналів. Це дозволить привести вимоги до кваліфікації трудових ресурсів, у відповідність з реаліями сучасного виробництва.
  3. Складніше скоротити циклічне безробіття населення, пов’язану зі світовими кризовими і застійними явищами в економіці, коли спостерігається повсюдний спад виробництва. Для боротьби з нею необхідно створення умов для зростання попиту на товари, що призведе до зростання виробництва і створення нових робочих місць. Сюди ж можна віднести заходи по збільшення експорту промислових товарів і сільськогосподарської продукції, підтримку та заохочення інвестицій в реконструкцію підприємств, що підвищує конкурентоспроможність вироблених ними товарів.
  4. Методом скорочення безробіття є зниження пенсійного віку, але це можуть дозволити собі тільки країни з ефективною економікою, оскільки це тягне за собою додаткове навантаження на видаткову частину бюджету. Одним з дієвих методів є створення умов для зростання самозайнятості, коли населенню надається можливість відкривати власну справу і створювати нові робочі місця.