Як знизити собівартість продукції

Як знизити собівартість продукції

Основоположним показником при формуванні цін на продукцію є її собівартість. Від цієї величини безпосередньо залежить і прибуток організації. Саме тому будь-який організації важливо знати, яким чином можна знизити собівартість.

Вам знадобиться

звіт з аналізу наявного асортименту
звіт з аналізу витрат підприємства

Інструкція

  1. Забезпечте виробничому процесу безперебійне і безперервне функціонування. Тільки постійне оновлення продукцію, освоєння нових технологій, автоматизація виробничого процесу та інші складові дадуть можливість не лише вдосконалювати процес створення продукції, а й знизити її собівартість.
  2. Розширте спеціалізацію або збільште обсяги продажів. У тих підприємств, що виробляють продукцію партіями, собівартість готового товару нижче, ніж у тих, хто виробляє товар поштучно.
  3. Збільшіть продуктивність праці робітників. Цього можна досягти, замотивувати співробітників як моральними, так і матеріальними стимулами. Продуктивність праці можна збільшити і за рахунок автоматизації виробництва. Велика продуктивність призведе до мінімальних витрат на одиницю товару, а відповідно, і до зниження собівартості.
  4. Скоротіть матеріальні витрати. Як відомо, хороший ефект у зниженні собівартості досягається за рахунок заощадження матеріалів, сировини, електроенергії або палива. Скоротити матеріальні витрати можна і за допомогою зменшення транспортних витрат і витрат на утримання логістичного ланцюжка (від виробника до споживача).
  5. Скоротіть витрати на обслуговування виробництва або на управління виробничим процесом. Цей захід є безпосереднім кроком до зниження собівартості. Контролювати витрати підприємства і покращувати його виробничий процес — це значить, коригувати собівартість продукцію в меншу сторону. Собівартість продукції має стати об’єктом аналізу, результатом якого буде формування рекомендацій або цілей щодо подальшої діяльності підприємства.

Джерела