Як зняти поручительство


 

Під поручительством мається на увазі ситуація, коли одна особа виступає гарантом виконання зобов’язань перед кредитором іншої особи. У разі невиконання останнім своїх зобов’язань, поручитель несе повну або часткову відповідальність перед кредитором.Інструкція

  1. При укладанні кредитних договорів, забезпечених порукою, поручителю нерідко доводиться нести весь тягар відповідальності самостійно. Стандартні форми договорів частіше передбачають для поручителя і позичальника солідарну, ніж субсидіарну, відповідальність (тобто поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі і на тих же умовах, що й позичальник), тому для кредитора не має значення, на кого звертати стягнення: на самого позичальника або його поручителя.
  2. Порука припиняється у момент припинення зобов’язання, яке воно забезпечувало. В даному випадку зобов’язання можуть бути виконані як самим позичальником, так і поручителем. В останньому випадку до поручителя переходять усі права кредитора, тобто він може вимагати від позичальника виконання зобов’язань у тому ж обсязі, в якому сам виконав їх перед кредитором. Для цього кредитор зобов’язаний передати поручителю всі необхідні документи, що підтверджують вимоги до боржника.
  3. Також законом передбачена можливість припинення поруки в тому випадку, якщо кредитор змінив умови для позичальника в сторону збільшення відповідальності, що погіршують становище поручителя, не отримавши при цьому згоди самого поручителя. Не дивлячись на те, що останнє положення закріплене в статті 367 Цивільного кодексу РФ, зняти поручительство, посилаючись на нього, досить проблематично. Кредитори прописують в умовах договору, що достатньо письмового повідомлення поручителя про зміну умов кредитного договору з позичальником, і мовчання поручителя розцінюється як його згоду.
  4. Порука припиняється у тому разі, якщо позичальник або поручитель запропонували кредитору належно виконати зобов’язання за договором, але кредитор відмовився від цього. Також підставою для припинення поруки служить переведення боргу на іншу особу, при якому поручитель відмовляється відповідати за нового боржника.
  5. Порука перестає діяти в момент закінчення терміну дії договору поручительства. Якщо договором такий строк не встановлений, за основу береться термін виконання зобов’язання, забезпеченого порукою. Якщо протягом року з дня настання цього терміну кредитор не звернувся зі стягненням до поручителя, після цього він не може вимагати від поручителя виконання зобов’язань. Коли неможливо встановити термін виконання основного зобов’язання або він визначається моментом вимоги, термін для пред’явлення вимог кредитора продовжується до двох років.