Як зняти з посади генерального директора

Як зняти з посади генерального директора

Якщо закінчився термін дії договору з генеральним директором або ж засновники компанії вирішили його змінити, необхідно сповістити займаного керівну посаду співробітника. Звільнити старого і прийняти нового директора — відмінна від звільнення і прийому рядового співробітника процедура. Це пов’язано з тим, що на першій особі компанії лежить відповідальність за всю фірму, керівник підприємства представляє її у податкових органах та інших юридичних структурах.

Інструкція

  1. Якщо засновники організації прийняли рішення зняти з посади генерального директора, їм необхідно направити на адресу місця проживання перших осіб компанії інформаційний лист з повідомленням про майбутнє звільнення. Даний лист надсилається не пізніше ніж за місяць до планованої дати зняття з посади.
  2. Протягом місяця збирається рада засновників і виносить своє рішення у вигляді протоколу. У ньому вказуються прізвища, імена, по батькові осіб, присутніх на зборах, а також повне найменування підприємства, адреса його місця знаходження. Документу присвоюється номер і дата, яка відповідає реальній датою проведення зборів. Право підпису мають голова та секретар установчих зборів, у протоколі пишуться повністю їх прізвища, імена, по батькові. У змісті документа прописується рішення зняти з посади чинного директора і призначити на його місце нового.
  3. Діючий директор видає наказ про звільнення з посади самого себе, підписує його і завіряє печаткою компанії. Підприємство розриває зі старим директором трудовий договір на підставі протоколу установчих зборів. У трудовій книжці знятого з посади керівника компанії кадровик робить запис про звільнення, проставляє порядковий номер запису, дату звільнення, посилання на цю статтю трудового кодексу і підстава, яким є протокол установчих зборів або наказ про звільнення. Ставить номер і дату одного з документів. Запис у трудовій книжці засвідчується печаткою організації. Кадровик знайомить з нею звільняється директора під розписку.
  4. У триденний термін новий директор повідомляє податкову інспекцію про зняття з посади попереднього керівника, представляючи копію статуту підприємства, протокол про призначення звільненого керівника, протокол про прийняття рішення про зміну першої особи фірми, свідоцтво про постановку на облік організації, виписку з єдиного державного реєстру. Паралельно старий директор заповнює форму р14001, вписує дані компанії на першій сторінці, свої реквізити на аркуші З, де вказує як причини внесення відомостей припинення повноважень.