Як зрівняти хімічну реакцію

Як зрівняти хімічну реакцію

Хімічна реакція — основа всіх перетворень речовин в хімії. В результаті таких перетворень утворюються нові речовини, які володіють специфічними властивостями. Перед хіміком постає питання про кількість отриманих речовин. При зрівнюванні реакції хімік може точно визначити число молекул, яке вийде в результаті реакції.

Інструкція

  1. При зрівнюванні хімічної реакції важливо не помилитися в написанні формули. Для цього необхідно знати валентність елемента в тому чи іншому поєднанні. Також необхідний облік поведінки елементів у специфічних реакціях. Наприклад, кисень має валентність дорівнює двом, але в деяких з’єднаннях може проявляти вищу валентність. Якщо формула буде написана неправильно, то реакція може не зрівнятися.
  2. Після правильного написання одержані формул розставляємо коефіцієнти. Вони служать для рівняння елементів. Суть зрівнювання полягає в тому, щоб число елементів до реакції дорівнювало числу елементів після реакції. Починати зрівняння варто завжди з металів. Розставляємо коефіцієнти згідно індексам в формулах. Якщо з одного боку реакції елемент має індекс два, а з іншого не має (приймає значення одиниці), то в другому випадку перед формулою ставимо двійку.
  3. Як тільки перед речовиною поставлений коефіцієнт, значення всіх елементів у цій речовині збільшуються в значення коефіцієнта. Якщо елемент має індексом, то сума одержані молекул буде дорівнювати добутку індексу і коефіцієнта.
  4. Після зрівнювання металів переходимо до неметалів. Потім переходимо до кислотних залишках і гідроксильних груп. Далі зрівнює водень. В самому кінці перевіряємо реакцію по рівнянням кисню.