Як зробити ABC аналіз


 

Суть методу ABC аналізу полягає в проведенні класифікації всіх ресурсів компанії за ступенем важливості для компанії. В основі методу лежить принцип Парето, причому для ABC аналізу він трактується наступним чином: «використання 20% ресурсів дозволяє на 80% контролювати систему». Позиції системи ранжуються найчастіше на 3, рідше на 4-6 груп. Найбільш цінні ресурси визначають в групу A, проміжні — в групу B, а найменш цінні — в групу C.


Інструкція

  1. Перш за все, необхідно визначити мету аналізу. Зазвичай ABC аналіз проводять з метою збільшення ефективності використання ресурсів компанії, будь то база клієнтів, асортимент або постачальники.
  2. Визначившись з метою, прописуються конкретні дії за підсумками аналізу: те, що компанія планує робити з отриманими цим методом результатами.
  3. Після цього виберіть об’єкт для аналізу, а також параметр — ознака, по якому ви збираєтеся цей об’єкт аналізувати. Типовий об’єкт ABC аналізу — товарні групи. Параметром для його вимірювання та опису будуть служити обсяг продажів, оборотність, доход, а також деякі інші критерії.
  4. Складіть список аналізованих об’єктів із зазначенням значення його параметра. Після цього відсортуйте ці об’єкти за спаданням значення параметра.
  5. Розрахуйте частку параметра кожного об’єкта від загальної їх суми. Тут зручно використовувати частку з накопичувальним підсумком — вона обчислюється шляхом додавання чергового параметра до суми попередніх.
  6. Виділіть серед об’єктів групи A, B і C. До групи A увійдуть об’єкти, що мають суму часткою в 80%, до групи B — 15%, а в групу С — 5%.
  7. Те ж саме виконайте з усіма параметрами, якими можна охарактеризувати об’єкт. У результаті проведення ABC аналізу виходять досить красномовні дані, що показують, які ресурси дають компанії найбільшу вигоду.

Зверніть увагу

Крім описаного емпіричного методу поділу груп, існує також метод суми. Його відмінність в тому, що індивідуальна частка кожного об’єкта складається із сумарною часткою групи, тому значення суми коливається від 0 до 200%. При цьому до групи в групу A увійдуть об’єкти, з сумою часткою в 100%, до групи B — 45%, а в групу С — всі залишилися об’єкти.

Корисні поради

Кожен об’єкт зручно аналізувати в одному файлі електронної таблиці. При цьому кожна окрема вкладка буде показувати ранжування об’єктів по якомусь параметру.