Як зробити аналіз вірша

Як зробити аналіз вірша

Провести аналіз ліричного твору не дуже просто, оскільки багато що залежить від особистого суб’єктивного сприйняття поезії. Тим не менш, існують певні схеми аналізу, які допомагають більш чітко структурувати аналіз. Єдиної схеми або плану аналізу віршованого тексту немає, але в будь-якому випадку він повинен показувати, наскільки добре і глибоко читач зрозумів вірш.

Вам знадобиться

Текст вірша, аркуш паперу, ручка

Інструкція

  1. Напишіть ім’я та дату народження автора, назва вірша і дату його написання. Якщо потрібно, вкажіть декілька подій з біографії поета, які вплинули на створення аналізованого вірша.
  2. Вкажіть тему вірша. Запитайте себе: «Про що говорить поет у цьому вірші?». Віршовані твори можуть бути про любов, патріотизм, політиці. Деякі описують пейзажі і красу природи, інші є роздуми на філософські теми.

    Крім теми, іноді потрібно визначити також ідею або головну думку твору. Подумайте, що саме хотів донести до читача поет, яке «послання» криється в його словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є ключовим фактором для істинного розуміння літературного твору. Якщо автор твору торкнувся відразу кілька проблем, перерахуйте їх і виділіть одну в якості головної проблеми.
  3. Далі приступайте до аналізу сюжету. Напишіть, що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти. Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш є безсюжетні.
  4. Напишіть, до яких художніми засобами і стилістичним прийомам вдавався автор в даному творі. Наведіть конкретні приклади з вірша. Вкажіть, з якою метою автор використовував той чи інший прийом (стилістичні фігури, тропи тощо), тобто який ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звернення підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливому відношенні автора і т.п.
  5. Проведіть аналіз особливостей композиції вірша. Вона складається з трьох частин. Це розмір, рима і ритм. Розмір можна вказати схематично, щоб було видно, на якій склад падає наголос. Наприклад, в чотиристопним ямбе наголос падає на кожен другий склад. Прочитайте один рядок з вірша вголос. Так вам буде простіше зрозуміти, як падає наголос. Спосіб римування зазвичай вказується з використанням позначень «а» і «б», де «а» — один тип закінчення рядки вірша, а «б» — другий тип.
  6. Вкажіть особливості образу ліричного героя. Бажано не пропускати цей пункт в аналізі вірша. Пам’ятайте, що в будь-якому творі присутній авторське «Я».
  7. Напишіть, до якого літературного напряму належить твір (романтизм, сентименталізм, модернізм і т.п.). Вкажіть, до якого жанру належить дане вірш (елегія, поема, сонет і т.п.).
  8. У заключній частині аналізу напишіть ваше особисте ставлення до вірша. Вкажіть, які емоції воно у вас викликає, про що змушує замислитися.