Як зробити анотацію

Як зробити анотацію

Написання анотації може викликати утруднення, оскільки в ній потрібно передати відмітні особливості, гідності аннотируемого тексту. Вона повинна і зберігати об’єктивність в характеристиці тексту, і орієнтувати читача в його виборі. Крім того, анотація повинна відповідати критеріям лаконічності, доступності для розуміння і зберігати нейтральний, художній чи науковий стиль викладу.

Інструкція

  1. Читайте анотуються текстом. Перегляньте додаткові джерела по темі (статті, книги). Це дозволить вам самим зорієнтуватися в унікальності і відмінностях тексту.
  2. Визначте смислові блоки і елементи тексту. Виділіть основні думки, висновки автора. Сформулюйте основні думки коротко, своїми словами передайте суть поставленої проблеми, питання. Використовуйте констатують дієслова (доводить, аналізує) або пасивні конструкції (у статті обгрунтовується, викладається і т.п.).
  3. Проаналізуйте переконливість доводів автора, використовувані прийоми для вирішення проблем, і оцініть їх. Можете використовувати оціночні словосполучення: «автор приділяє особливу увагу», «ретельно розбирає», «художньо описує».
  4. Сформулюйте анотацію в двох логічних частинах. У першій опишіть зачіпає автор тексту тему, в другій — основні положення тексту. Оцініть докладені автором зусилля, значимість і відмітні особливості тексту. Використовуйте сформульовані раніше оцінки. При цьому зберігайте нейтральність викладу.
  5. Спирайтеся на класичні питання при побудові анотації на художні тексти. Це питання про місце дії, героя і його особливості, зав’язці сюжету і інтриги, закладеної у творі. Врахуйте, що ви зобов’язані викликати бажання прочитати текст, а не переказати сюжет, тим самим позбавивши необхідності прочитання, «розкривши всі карти». Додатково до цієї інформації актуальними залишаються питання і про самого автора, і про твір, тим більше якщо воно отримувало позитивні оцінки в будь-яких конкурсах.
  6. Робіть текст образним, але в міру. Навіть нейтральна по стилю викладу анотація все ж повинна викликати емоції у читача, допомагати у виборі, викликати бажання прочитати саме цей текст. Використовуйте крилаті фрази, відомі висловлювання, покликані зацікавити.