Як зробити баланс

Як зробити баланс

Зробити баланс можна самостійно, не залучаючи для цих потреб бухгалтера. Для цього потрібна програма 1С, призначена для здійснення бухгалтерського обліку підприємства. Програму можна придбати у розробників або скачати в Інтернеті.

Вам знадобиться

Комп’ютер
Інтернет
Бухгалтерський облік

Інструкція

  1. Перед складанням бухгалтерського балансу слід перевірити бухгалтерський облік, чи все в ньому відображено, а також провести інвентаризацію майна і реформацію балансу.
  2. Відкрийте 1С8.1. Введіть залишки за бухгалтерськими рахунками, введіть оборот за бухгалтерськими рахунками (первинний документ), сформуйте оборотно-сальдову відомість і заповніть баланс. Відкрийте в Меню Звіти — Регламентовані — Бухгалтерський баланс.
  3. Заповніть рядки бухгалтерського балансу (форма 1). Він складається з двох стовпців: активу і пасиву. Актив — це майно підприємства та його вартість. Пасив — це джерела формування коштів підприємства (наприклад, статутний капітал).
  4. Більшість рядків балансу строго регламентовано Федеральним Законом про бухгалтерський облік, який можна знайти в інтернеті. Заповнюйте їх відповідно до його вказівок. Якщо вам необхідно заповнити рядок балансу, яка не визначена законом, то необхідно відображати активи незалежно від рахунку, в якому вони виставляються. Необхідно їх заповнювати, керуючись їх економічною сутністю.

Зверніть увагу

Баланс підприємства — одна з найскладніших бухгалтерських звітностей. Якщо ви не володієте повною мірою розумінням пристрої і функціонування підприємства, варто довірити цю справу професіоналу.

Корисні поради

Підсумки по активу і пасиву в бухгалтерському балансі повинні сходитися. У балансі заповнюються тисячі і мільйони рублів, десяткові знаки округлюються. Округлення в балансі, як правило, відбувається за правилами арифметики.