Як зробити додаткову угоду

Як зробити додаткову угоду

Будь-яка зміна умов контракту має бути зафіксовано сторонами в додатковій угоді. Воно складається у письмовому вигляді по одному примірнику для кожного з учасників договору.

Інструкція

  1. Дайте додатковою угодою номер, поставте дату його написання. Вкажіть, до якого саме документу пишеться угоду, пошліться на номер оригінального договору і дату вступу в силу. Можна також дати назву самого документа, наприклад, «Додаткова угода про зміну страхової суми» або «Додаткова угода про зміну строків поставки матеріалів».
  2. Вкажіть у шапці листа назви компаній-сторін договору, їх організаційно-правову форму, а також імена, прізвища, по батькові людей, якими буде підписано додаткову угоду. Пошліться на документ, на підставі якого ці особи діють. Наприклад, «в особі Генерального Директора, що діє на підставі Статуту» або «в особі Виконавчого Директора, що діє на підставі довіреності 55 від 05.05.2010».
  3. Пропишіть, про які зміни в умовах контракту домовилися сторони. Якщо досягнуті домовленості стосуються декількох місць оригінального документа, сформулюйте нові редакції в окремих пронумерованих пунктах. Наприклад, «сторони дійшли згоди читати п. 6.1. договору в такій редакції … »,« сторони дійшли згоди виключити з розгляду п. 4.3 договору »,« сума додаткової страхової премії встановлюється в розмірі 10 000 (десяти тисяч) грн ».
  4. Пропишіть, що додаткова угода складена у двох (іноді в трьох) примірниках — по одному для кожної із сторін. Позначте дату, коли дане додаткове угода набуває чинності.
  5. В останньому пункті вкажіть реквізити організацій-сторін договору і угоди. Підпишіть у уповноваженої особи, від чийого імені було складено додаткову угоду у вашій організації, поставте печатку. Передайте документи для підпису контрагенту.