Як зробити доповідь з географії

Як зробити доповідь з географії

Підготовка до доповіді з географії включає в себе кілька етапів. Вам потрібно буде вивчити інформацію по заданій темі, проаналізувати її і скласти чернетку, що по суті буде рефератом. Після цього текст можна значно скоротити і переробити так, щоб він був цікавий вашої аудиторії. На останньому етапі варто попрацювати над своїми ораторськими здібностями, щоб піднести результат праць в кращому світлі.

Інструкція

  1. Знайдіть інформацію з теми, яку вам дав викладач. Намагайтеся використовувати різні джерела — пошукайте відомості в шкільних підручниках, вузівських посібниках, енциклопедіях і наукових статтях, в спеціалізованих журналах і науково-популярних передачах на ТБ-каналах, які присвячені географії. Відберіть найбільш значущі для розвитку даної теми дослідження, прочитайте їх і виділіть основні думки.
  2. Складіть реферат-доповідь. У вступі розкажіть про актуальність теми, тобто про необхідність звертатися до неї саме в сучасних умовах. Вступ повинен містити інформацію про новизну вашої роботи. Ви зможете визначити і розписати її, коли реферат буде практично готовий. Новизна може полягати в систематизації розрізнених відомостей, у знаходженні та аналізі нових даних, в особливій точці зору на проблему.
  3. В основній частині роботи розкажіть про основні дослідженнях теми. Наведіть тези вивчених вами робіт, позначте сильні і слабкі сторони кожної з них. Систематизуйте зібрані дані і на основі їх аналізу розкажіть про розвиток і сучасний стан проблеми (або ситуації), про яку ви робите доповідь. Кожна теза підкріплюйте достатньою кількістю аргументів з вивчених джерел інформації.
  4. У висновку підсумуйте сказане — по можливості, лаконічно. Розкажіть, до яких висновків ви дійшли в результаті вивчення теми, спробуйте спрогнозувати подальший розвиток ситуації. Розкажіть, чи потрібно продовжувати розробку теми, і якщо так — то в якому напрямку варто проводити наукові дослідження.
  5. Готовий реферат повинен стати чернеткою для вас. Перечитайте його текст і відредагуйте, залишивши найважливіше. Прочитайте його вголос, щоб переконатися, що укладаєтеся у відведений для доповіді час. Ваша мова повинна бути спокійним і розміреним, з необхідними паузами.
  6. Потренуйтеся у вимові тексту. Ви можете почитати доповідь вашим близьким, родичам. Фрази, перевантажені складними оборотами та науковими термінами, Переформулюйте так, щоб вимовляти їх легко, без запинок. Довгі пропозиції розбийте на короткі або розділіть на смислові частини, між якими можна зробити паузу, щоб не збивалося дихання.
  7. Коли ви запам’ятаєте основні положення доповіді, розкажіть його перед дзеркалом, не підглядаючи в чернетку. Слідкуйте за своєю мімікою і жестами — вони повинні доповнювати текст, але не відволікати від нього.
  8. Роздрукуйте текст і позначте в ньому місця, де потрібно робити паузи і наголоси. Можливо, під час доповіді ця підказка вам не знадобиться, але з нею ви будете почувати себе впевненіше.