Як зробити дублікат трудової книжки

Як зробити дублікат трудової книжки

Відповідно до Трудового кодексу Російської Федерації в разі втрати трудової книжки з вини працівника або роботодавця співробітнику дозволено видавати дублікат трудової книжки. Він оформляється за правилами ведення трудових книжок на тому місці роботи, де в даний час працює даний фахівець.

Вам знадобиться

- Підтверджуючі документи,
- Печатку підприємства,
- Документи організації,
- Бланки відповідних документів,
- Чистий бланк трудової книжки.

Інструкція

  1. Працівник повинен написати заяву на ім’я першої особи компанії з проханням видати йому замість втраченої трудової книжки її дублікат, поставити на заяві свій підпис і дату його написання. Директор розглядає його і в разі згоди проставляє резолюцію на ньому, підписує і завіряє печаткою організації.
  2. Керівник підприємства видає наказ про видачу працівникові дубліката та заповнення його кадровиками. Документу присвоюється номер і дата. Він завіряється печаткою фірми і підписом директора. У розпорядчої частини перша особа компанії зазначає прізвище, ім’я, по батькові працівника, займану ним посаду, назву структурного підрозділу, де він оформлений.
  3. На титульному аркуші чистого бланка трудової книжки напишіть слово «дублікат», вкажіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, дату і місце його народження. Впишіть статус одержаного за час навчання освіти (середня, середня спеціальна, середня професійна, вища). Розрахуйте сумарний стаж співробітника до надходження до вас на роботу і вкажіть його.
  4. На підставі підтвердних документів (наказів, довідок), виданих з попередніх місць роботи фахівця, впишіть в хронологічному порядку дати прийому та звільнення працівника, у відомостях про роботу найменування організацій, в яких був оформлений співробітник, у четвертій графі — номери і дати відповідних документів. Завірте кожен запис печаткою вашого підприємства. Напишіть займану вами посаду, прізвище, ініціали, поставте свій підпис. Ознайомте працівника з кожним записом під розпис.
  5. Якщо в одному з підтвердних документів містяться неповні відомості, запис у дублікат трудової книжки не вноситься.
  6. Видайте дублікат трудової книжки фахівця, втраченого оригіналу, протягом п’ятнадцяти днів з моменту написання ним відповідної заяви.

Джерела