Як зробити фінансовий аналіз підприємства


 

Підприємницька діяльність вимагає постійного планування та аналізу фінансових показників роботи компанії. На цьому грунтується ефективне управління всіма етапами виробництва і розробка методів отримання найбільшого прибутку.Інструкція

 1. Фінансовий аналіз підприємства спрямований на вивчення його основних економічних показників, які забезпечують фінансову стабільність у відповідній ніші ринку. Стійкість підприємства — гарантія отримання постійного прибутку, індикатор надійності для потенційних інвесторів та акціонерів.
      
 2. В рамках фінансового аналізу проводиться формування так званої інформаційної бази аналізу. База — це сукупність фінансових показників, за якими проводиться оцінка. У неї входять: матеріальні активи, джерела фінансування, коефіцієнти ліквідності, величина торгового обороту, грошові потоки, інвестиції, методи ціноутворення, умови банкрутства. На основі аналізу підводяться підсумки і виводяться прогнози.
      
 3. Фінансовий аналіз підприємства може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Внутрішній аналіз виробляють співробітники самої компанії, зовнішній — сторонні особи. Перший тип аналізу проводиться після закінчення певного звітного періоду. Другий — при продажу або купівлі компанії, проведення спеціальних перевірок (аудитів), при цьому може бути проведена додаткова перевірка достовірності наданих даних.
      
 4. Існує декілька напрямів фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, трендовий, аналітичний та факторний. Горизонтальний метод аналізу передбачає порівняння поточних показників з даними минулих періодів для виявлення динаміки. Вертикальний аналіз передбачає огляд загальної структури всієї бази показників і подальше вивчення впливу кожного з них на цілу картину.
 5. Порівняльний аналіз передбачає порівняння аналогічних фінансових показників між підрозділами, цехами, дочірніми компаніями, а також між загальними показниками фірми з аналогічними даними конкурентів, якщо в розпорядженні є така інформація.
      
 6. Трендовий аналіз показує загальну тенденцію зміни показників від періоду до періоду. Побудова тренда допомагає при прогнозуванні майбутнього організації, складанні довгострокових попередніх планів.
      
 7. Аналітичне напрям фінансового аналізу дозволяє виявити певні взаємозв’язки і закономірності між подібними показниками різних фірм, наприклад, групування компаній за структурою або сумі статутного капіталу, за величиною основних засобів або прибутку. Цей напрямок також називається аналітичної угрупованням.
      
 8. Факторний аналіз — вивчення впливу окремих факторів на зміни фінансових показників, наприклад, як на обсяг виробництва продукції вплине збільшення або зменшення ціни, або як відіб’ється на підсумковій прибутку заміна або модифікація обладнання і т.д.