Як зробити фінансовий звіт

Як зробити фінансовий звіт

Фінансова звітність являє собою певну сукупність показників обліку, які відображені у вигляді таблиць, що характеризують рух майна, зобов’язань, а також фінансове становище фірми за звітний період. Також цей звіт включає в себе схему даних про фінансову ситуацію організації, результати її діяльності, а також в її змінах про фінансове становище. Складається звіт на підставі даних, взятих з бухгалтерського обліку.

Інструкція

  1. Складання фінансової звітності включає в себе два основних етапи: підготовка матеріалів та наступні її складання і подання. При підготовці до складання фінансового звіту необхідно завершити всі наявні бухгалтерські операції, які припадають на кінець звітного періоду, а також перевірити всі фінансові дані, які необхідні для складання звітності.
  2. У той же час, при підготовці складання фінансової звітності розрахуйтеся належних до сплати податків, проведіть інвентаризацію майна компанії і виправте всі виявлені помилки при веденні бухгалтерського обліку на даний час.
  3. Складання фінансової звітності робите відповідно до описаних вимог, а також згідно з різними методичним відомчим вказівкам. Фінансова звітність повинна бути представлена ​​вчасно всім зацікавленим органам, перелік яких також визначений законодавством, при цьому даний документ повинен бути підписаний і завірений у відповідності з усіма вимогами до оформлення документів, які застосовуються до фінансової звітності.
  4. До складу фінансової звітності повинні входити різноманітні документи. Перш за все, бухгалтерський баланс. Адже в цьому документі відображається матеріальне становище підприємства у звітному періоді.
  5. Можна доповнити річну фінансову звітність пояснювальною запискою. У ній роз’ясніть моменти заповнення всіх форм фінансової звітності, дайте інші необхідні пояснення, з яких дана звітність робиться об’єктивніше і наочніше.
  6. У свою чергу, в пояснювальній записці можете використовувати діаграми, графіки або таблиці. У тексті пояснювальної записки роз’ясніть принципи оцінки всіх виробничих запасів підприємства, дайте аналіз їх використання, досліджуйте способи найбільш повного використання потенціалу компанії, а також підвищення кваліфікації працівників.
  7. Прикріпіть звіт про прибутки і збитки до фінансової звітності. Він докладно характеризує всі фінансові результати діяльності фірми за звітний період.
  8. Включіть у звітність також такі звіти: про рух капіталу підприємства — даний документ зможе показати, як міняється склад засобів фірми; звіт про рух всіх грошових коштів, який дозволить скласти уявлення про витрачання цих коштів фірми, їх надходження та залишках.
  9. Відобразіть у фінансовій звітності відомості про позикових коштах підприємства, його боргах і кредитах.