Як зробити фотографію робочого дня

Як зробити фотографію робочого дня

Фотографія робочого дня — це результат спостереження, яке проводиться з метою визначення всіх витрат робочого часу протягом зміни або певної її частини. При цьому малюнок не показує технологію виконання виробничого процесу, а лише зазначає всі події в його перебігу.

Інструкція

  1. При проведенні атестації робочих місць за умовами праці шкідливим необхідно зробити особисту фотографію дня всіх співробітників або типових місць роботи. Метою складання документа, як правило, є визначення середнього часу, витраченого працівником на знаходження в різних частинах робочої зони, яке пов’язане з виконанням обов’язків, прописаних в посадовій інструкції.

    Складання фотографії робочого дня складається з декількох етапів. Це — здійснення підготовки до спостереження, власне спостереження і обробка його результатів.
  2. Під час підготовки ознайомтеся з техпроцесом і робочими місцями, приготуйте спостережні листи, в яких приведіть основні параметри, що підлягають визначенню з подальшою оцінкою.
  3. Спостереження проведіть шляхом вимірювання тривалості всіх проведених робіт з урахуванням всіх видів виробничої діяльності та перерв. До наглядової лист, який будується зазвичай у вигляді таблиці, послідовно вписуйте час і місце виконання кожного технологічного дії.
  4. Порахуйте загальну кількість відпрацьованого часу, фактично витрачений на виробництво, окремо — час виконання різних технологічних процесів, час простою, перерви і пр.
  5. Оцініть результати досліджень. При обробці обчисліть час проведення співробітника у шкідливих умовах праці, приймаючи до уваги усереднене значення всіх цікавлять показників.
  6. При складанні фотографії робочого дня можна визначити відповідність виробленої працівником роботи техпроцесу, а також зазначити час, витрачений на операції, під час виконання яких на працівника діють шкідливі фактори виробничого середовища.
  7. Якщо ж на підприємстві є робочі місця, які підлягають атестації за умовами праці з однаковим устаткуванням, технологією і однаковими умовами праці, то атестаційна комісія, як правило, виконує фотографію робочого дня тільки на одному з таких робочих місць вибірково.
  8. Організуйте не менше трьох спостережень за атестуються робочим місцем, результати яких потім приведіть до середнього значення і внесіть в єдину фотографію робочого дня. Це необхідно для більшої точності та об’єктивності дослідження, тому що від отриманих даних залежить кінцева оцінка існуючих умов праці та компенсаційні виплати працівникові.