Як зробити касу

Як зробити касу

На невеликому підприємстві часом простіше вести облік грошових коштів, зводячи всі операції в один управлінський звіт, який веде бухгалтер, звітуючи за нього перед директором на його вимогу. Аналогом цього звіту є спрощена касова книга, де враховується і прихід виручки і розрахунки з постачальниками. Подібну касу ведуть багато товарознавці і бухгалтери, наприклад, у невеликих продуктових магазинах.

Інструкція

 1. Каса являє собою звіт по руху грошових коштів. Якщо ви вирішили зробити касу зручніше і наочніше, скористайтесь табличній формою такого звіту. Разлінуйте таблицю на 4 шпальти і на кількість рядків, рівне середньому числу ваших торгових операцій на день. Назви стовпців можуть бути наступними:

  • Номер операції;

  • Зміст операції (виручка чи оплата із зазначенням конкретного контрагента);

  • Сума приходу;

  • Сума витрат.
 2. Для зручності і можливості підшивки звітів в одну папку зверху визначте додаткове місце для зазначення дати звіту, а також вхідного залишку грошових коштів з минулого робочого дня. Внизу додатково вкажіть підсумкові рядки:

  • Разом по приходу за день;

  • Разом по витраті за день;

  • Вихідний залишок на кінець дня, який буде розраховуватися як сума вхідного залишку на початок дня і разом по приходу за день за вирахуванням разом по витраті за день.
 3. Облік виручки і витрат у формі, описаної вище, підходить лише для так званого управлінського обліку, тобто для особистого обліку руху грошових коштів касиром або бухгалтером на невеликому підприємстві малого бізнесу. Для податкових ж та інших контролюючих структур відповідальний співробітник (касир) підприємства повинен вести «Звіт касира-операціоніста» за уніфікованою формою № КМ-6 і заповнювати його на основі Z-звітів, які знімаються кожен день.