Як зробити контент-аналіз

Як зробити контент-аналіз

Контент-аналіз є одним з найважливіших методів наукової роботи. Будь-яка, більш-менш серйозна наукова робота завжди буде включати в себе цей метод. Успішне проведення контент-аналізу гарантує успішність всієї наукової роботи в цілому.

Вам знадобиться

Джерела дослідження

Інструкція

 1. Контент-аналіз — один з найбільш продуктивних і недорогих методів. Він застосовується в сфері політики, ЗМІ, науки, медицини, психології. Завдяки йому виходять інформативні результати, яким властива об’єктивність.

  Контент-аналіз це свого роду дослідження різних матеріалів для визначення власного висновку. Це буде висновок про зміст будь-якої публікації, або її статистика. За метою аналізу виділяються два типи — кількісний або якісний контент-аналіз. Кількісним аналізом буде підрахунок будь-яких даних з публікації, збір статистики (кількість слів, таблиць, фраз та інших параметрів тексту). Якісним аналізом буде підрахунок будь-яких даних, фактів, важливих для дослідника і його роботи.
 2. Будь-який контент-аналіз складається з 3 етапів:

  -Визначення об’єкта аналізу;

  -Кількісний підрахунок згадок про об’єкт дослідження, виявлення взаємозалежностей і зв’язків;

  -Інтерпретація і оцінка отриманих даних, виявлення перспектив дослідження чи досліджуваного об’єкта.
 3. Контент-аналіз спрямований на вивчення очевидних матеріалів і на виявлення дійсного сенсу в тексті. Крім звичайних обчислень активно використовуються складні статистичні прийоми (наприклад, кореляція).

  Досліджуючи певну проблему для аналізу, слід вибирати роботи не тільки якогось конкретного автора. Слід знаходити інші джерела по темі і проводити так само їх аналіз і застосовувати порівняльний метод дослідження.

  Також слід брати до уваги те, що аналіз спирається на судження конкретного дослідника, тому не завжди можна говорити про об’єктивність дослідження. Чим більше дослідників, які проводять аналіз одного джерела, тим більша ймовірність отримання високого рівня об’єктивності дослідження. Це завдяки тому, що в результаті більше людей приходить до консенсусу.

Зверніть увагу

Для проведення контент-аналізу найважливішим є облік контекстуального вмісту об’єкта дослідження.