Як зробити масив

Як зробити масив

Масив являє собою впорядковану структуру, що містить дані певного типу. Існують одномірні (лінійні) масиви багатовимірні масиви даних. Зазвичай одновимірний масив може включати в себе тільки однотипні елементи. Як правило, доступ до масиву можна отримати за його назві, яка є адресою масиву в пам’яті. У мові C і C + + масив може містити, як стандартні типи даних, так і створені структури, класи та інші елементи.

Інструкція

  1. Визначте тип даних, елементи якого вам потрібно зберігати в масиві. При вказівці числових даних зазвичай використовуються типи: int, double, float, строкових — char. Для створення одновимірного масиву запишіть рядок виду: int Massiv1 [5].
  2. При роботі з двомірним масивом, його створення виглядає так: char Massiv2 [3] [4]. У першому випадку змінна Massiv1 буде містити 5 елементів типу int. У другому випадку — Massiv2 вказує на двовимірний масив, що має 3 рядка, 4 шпальти і містить елементи типу char.
  3. Якщо вам необхідно задати лінійний масив невідомого розміру, запишіть подібну форму: char * Massiv3 []. У цьому випадку під масив не буде виділений жорстко заданий розмір пам’яті. Мінлива Massiv3 буде порожнім покажчиком, який необхідно проініціалізувати. Для цього змінної відразу присвоюється значення: char * Massiv3 [] = {«Перший елемент», «Другий елемент», «Третій елемент»}.
  4. Для створення масиву, що містить об’єкти структури, спочатку задайте тип даної структури. Наприклад, є структура виду: struct ASD {int a; const char * b;}. Тут виходить новий тип ASD, що містить дані двох стандартних типів. Далі його вже можна використовувати для створення нових масивів. Причому масиви будуть також містити елементи з двома два стандартних типами: int і покажчик на рядок char.
  5. Створіть масив елементів розробленої структури. Для цього нову структуру уявіть, як тип, і запишіть вираз: ASD Massiv4 [6]. Тут ASD є типом, Massiv4 — це ім’я створюваного масиву, що містить 6 елементів типу ASD. Аналогічним чином відбувається створення масиву для будь-яких можливих типів даних.

Корисні поради

Ім’я масиву не може змінюватися в процесі роботи програми. Для використання аналогічного масиву під іншим ім’ям, його слід створити і скопіювати всю інформацію з першого масиву.