Як зробити моніторинг

Як зробити моніторинг

Моніторинг позначає постійне відстеження, зняття показників, фіксацію ключових параметрів результатів процесів, спрямованих на досягнення якої-небудь мети. Він служить для того, щоб відслідковувати тенденції зміни цих параметрів і результатів з метою їх обліку для контролю або прогнозування. На його основі робиться аналіз і даються рекомендації щодо підвищення ефективності управлінських рішень.

Інструкція

  1. Сформулюйте цілі, для яких вам потрібно зробити моніторинг. Наприклад, вас цікавить інвестиційна привабливість території. Значить, ви повинні знати динаміку по обьемам залучених інвестицій за певний період часу. Або ви відстежуєте виконання плану продажів. У цьому випадку вам потрібно постійно отримувати дані про реалізований товар з якоюсь певною періодичністю. Дані такого моніторингу дозволяють своєчасно виявити проблеми і прийняти управлінські рішення в разі потреби.
  2. Визначте той список необхідних для моніторингу параметрів, які дозволять вам провести порівняльний аналіз для різних часових проміжків. Врахуйте той фактор, що джерела вашої інформації повинні бути достовірними, співробітники, що мають її, повинні бути мотивовані до отримання об’єктивної оцінки. Моніторинг має дати вам інформацію для роздуму і цифри для статистичного аналізу діяльності підприємства.
  3. За результатами моніторингу зробіть аналіз, використовуючи методи математичної статистики та економіко-математичні. За результатами аналізу зробіть коригування поставлених цілей і завдань. Не виключено, що в результаті такого аналізу ви можете отримати незаперечні дані про неможливість досягнення цих цілей. Ви оперативно зможете відстежити нові фактори, які з’являються в ході реалізації довгострокових проектів і врахувати причини, що перешкоджають досягненню цих цілей.
  4. Використовуйте методи візуалізації результатів моніторингу. Це дозволить наочно представити всю динаміку зміни параметрів у часі. Для підвищення достовірності та презентабельності статистичних вибірок використовуйте дані за досить великі часові інтервали, щоб виключити фактор випадковості.
  5. За результатами аналізу зробіть чіткі висновки і почніть процес підготовки управлінських рішень і пропозицій щодо ліквідації причин, що перешкоджають досягненню цілей. Зробіть коригування планів та прогнози за очікуваними показниками виробничої діяльності.