Як зробити морфемний розбір слова

Як зробити морфемний розбір слова

Морфемний розбір — це розбір слова за складом. Порядок дій наступний: спочатку виділяється закінчення, формотворний суфікс, потім основа слова (не плутати з коренем), приставка, суфікс і в самому кінці виділяється корінь.

Інструкція

  1. У граматиці існує два підходи до поділу основи слова — структурний і смисловий. По суті, підходи протилежні один одному. Структурний морфемний приставка, суфікс і закінчення. Даний спосіб часто призводить до помилок через зовнішній подібності різних частин слова. Набагато більш правильним є структурний підхід — зі слова спочатку «знімаються» суфікси, приставки і вже наприкінці виділяють корінь.
  2. Морфемою є найменша частина слова. Розглянемо морфемний розбір на прикладі слова «перемичка».
  3. Закінчення словоформи «перемичка»-а. Воно висловлює граматику однини.
  4. Незмінна частина слова-перемички-. Вона і є основою слова. Іменник «перемичка» утворено від дієслова «перемикати» і мотивоване цим дієсловом за значенням. При утворенні даного слова використовувався суфікс-к-.
  5. Дієслово «перемикати», від якого відбулося слова розбирає утворений приставкою пере-.
  6. Коренем слова «перемичка» є морфема-мич-. Корінь-мич-містить чергуються приголосну.
  7. На листі морфемний розбір словоформи «перемичка» виглядав би так: пере-мич-к-а (перемикати). Коли проводиться письмовий морфемний розбір, словотворча ланцюжок забирається в дужки. Якщо розбір не складний, то його можна зробити усно вголос, а в зошиті зафіксувати тільки саме слово, виділивши наявні в ньому морфеми.

Зверніть увагу

Завжди пам’ятайте, що у прислівників, інфінітивом, дієприслівників, службових частин мови та невідмінюваних іменників немає закінчень, а значить основою буде все слово.