Як зробити морфологічний розбір слова

Як зробити морфологічний розбір слова

Ще в початковій школі діти знайомляться з основними ознаками частин мови. Але повний морфологічний розбір вчаться робити в середній ланці. Випускник і абітурієнт на іспиті з російської мови вже повинен виконати за морфологічним розбору слова практичне завдання, що міститься у квитку. Але який порядок розбору?

Інструкція

 1. Визначте, до якої частини мови належить слово. Охарактеризуйте спільне граматичне значення, на яке питання відповідає. Для прислівників тут же вкажіть розряд за значенням: означальні або обставинні (наприклад, яскраво — означальні способу дії). У службових частин мови охарактеризуйте граматичну роль в контексті (наприклад, вже — частка, служить для вираження значення посилення).
 2. Вкажіть морфологічні ознаки слова (для знаменних частин мови):

  а) напишіть початкову форму слова: іменник і займенник — називний відмінок, однина, а ім’я числівник — називний відмінок; дієслово — інфінітив; наріччя — незмінюваність; причастя і дієприслівник — дієслово, від якого утворено, і суфікс причастя або дієприслівники;

  б) визначте постійні ознаки слова:

  - Для іменників — власне або загальне, істота або неживе, рід, відмінювання;

  - Для прикметників — розряд за призначенням (якісне, відносне чи присвійний);

  - Для імен числівників — просте, складне, складене; кількісне або порядкове; для кількісних розряд (збірне, дробове або ціле число); — у постійних ознаках займенників вкажіть тільки розряд (особисте, зворотний, присвійний, вказівний і т.д.);

  - Для дієслів — вид (досконалий чи недосконалий), перехідність (перехідний або неперехідний), повернення (поворотний або неповоротний), відмінювання.

  - Для дієприкметників — дійсне або пасивні, вид, час, зворотність.

  - Для дієприслівників — вид, зворотність, перехідність (перевіряйте за словом, від якого воно утворене)

  - У прислівників на-о ступінь порівняння;

  в) опишіть непостійні ознаки слова, до яких відносяться звичайно рід, число і відмінок. Для іменників це тільки число, відмінок (рід — постійна ознака), у прикметників ще вкажіть ступінь порівняння (у якісних) і форму (повна або коротка). У дієприкметників також визначте форму. Для дієслів не забудьте написати нахил (дійсного, умовний, наказовий), для дійсного способу час (сьогодення, майбутнє, минуле), особа для дієслів теперішнього і майбутнього часу дійсного способу і дієслів наказового способу, рід в однині для дієслів минулого часу дійсного способу і дієслів умовного способу.
 3. Визначте морфологічні ознаки службових частин мови, тобто розряди:

  для прийменника — простий або складової, похідний або непохідних;

  для союзу — сурядний (сполучний, з’єднувальний, протівітельний) або підрядних;

  для частинок — формотворчих або смислові (негативні, вказівні, видільні й т.д.).
 4. Вкажіть синтаксичну роль слова в реченні для знаменних частин мови.

Зверніть увагу

Слово для морфологічного розбору потрібно брати в тій формі, яка вказана в тексті.