Як зробити оборотно сальдову відомість

Як зробити оборотно сальдову відомість

Оборотно-сальдова відомість служить, як правило, для узагальнення, грамотної перевірки правильності цифрових значень рахунків бухгалтерського обліку, а також для створення нового балансу. Застосування даного документа в аналізі фінансово-господарського процесу є першим кроком до автоматизації аналізу, який заснований на даних з управлінського обліку.

Інструкція

  1. Створіть табличку рахунків і внесіть до неї всі суми по проведених операціях. Для кожного рахунку внесіть інформацію про залишки по дебетових і кредитних процесів на початок і кінець певного періоду.
  2. Пронумеруйте за номерами рахунків першу колонку таблиці, розташовану по вертикалі. У другій колонці розпишіть найменування кожного рахунку: основні засоби, товари, вкладення здійснені у необоротні активи, витрати на продаж, розрахунковий рахунок, каса, розрахунки з постачальниками, розрахунки з підзвітними особами і працівниками по зарплаті, продажу та підсумок.
  3. Внесіть дані в третю колонку таблиці по дебету і кредиту по залишках на початок місяця. Тобто розділіть третю колонку на дві частини. Одна частина буде містити інформацію рахунків по кредиту, а друга за дебетом.
  4. Заповніть 5 і 6 колонки таблиці. Вкажіть в них дані оборотів за місяць, вироблених за дебетом і кредитом. У свою чергу, в 7 і 8 колонки таблиці внесіть наявні дані по залишках на кінець місяця. У цьому випадку також занесіть інформацію окремо по дебетових і кредитних операціях.
  5. Підрахуйте оборот і виведіть сальдо (залишки) на кінець звітного періоду. При цьому перевірте: у графах «Залишки на початок місяця» і «Залишки на кінець місяця» за дебетом і кредитом повинні вийти однакові суми.
  6. Після заповнення оборотно-сальдової відомості підрахуйте підсумкові значення по кожній колонці. Подивіться, у грамотно і правильно складеної, а також розрахованої оборотно-сальдової відомості має вийти попарне рівність підсумків колонок. Таким чином повинні вийти рівні такі значення: сума кредиту в «Оборотах за місяць» з продажу сумі «Залишку на кінець місяця» за кредитом в цій же графі з продажу. Також у колонці «Обороти за місяць» в графі «Вкладення у необоротні активи» числові значення за кредитом і дебетом теж повинні бути рівними.