Як зробити проводку з прибутку

Як зробити проводку з прибутку

Прибуток — це перевищення одержуваних доходів над витратами. Вона розраховується за допомогою різниці між виручкою, отриманою від реалізації продукції та грошовими коштами, які затратили для отримання даного виду продукції. Якщо ця різниця позитивна, то слід говорити про прибуток, якщо ж негативна, то про збиток. У бухгалтерському обліку ведення господарських операцій здійснюється безпосередньо за допомогою проводок.

Вам знадобиться

Декларація з податку на прибуток, бухгалтерські довідки, податкові регістри, виписка банку по розрахунковому рахунку, платіжні доручення.

Інструкція

  1. Щоб відобразити суму податку на прибуток, яка розраховується з бухгалтерського прибутку, необхідно скласти таку проводку: Д99 «Прибутки та збитки» К68 «Розрахунки з податків та зборів».
  2. Далі доцільно відобразити відстрочений податковий актив, тобто ту частину податку на прибуток, який зменшить податок, і яка виплачується в наступних звітних періодах. Це робиться за допомогою наступної кореспонденцією: Д09 «Відстрочені податкові активи» К68. Первинні документами при цією операцією є бухгалтерська довідка та податкові регістри.
  3. Зменшуючи відстрочений податковий актив, ви повинні відобразити це проводками: Д68 К09. Списати податковий актив, а точніше суму, на яку зменшення надалі не буде проводитися, ви можете за допомогою запису: Д99 К09.
  4. Відобразити суму відкладеного податкового зобов’язання можна за допомогою проводок: Д68 К77 «Відстрочені податкові зобов’язання». При його погашенні ви повинні зробити наступний запис: Д77 К68. Отже, списати це зобов’язання, на яке не буде збільшена прибуток потрібно кореспонденцією: Д77 К99.
  5. При сплаті авансових платежів з податку на прибуток необхідно їх відобразити на підставі виписки банку з розрахункового рахунку. Це робиться за допомогою проводки: Д68 К51 «Розрахункові рахунки». При сплаті податку на прибуток зробіть такий же запис.