Як зробити реформацію балансу

Як зробити реформацію балансу

Перед тим як скласти річний бухгалтерський облік, головний бухгалтер підприємства повинен виконати реформацію балансу. Реформація проводиться 31 грудня, після проведення останньої господарської операції компанії. Вона полягає у закритті рахунків зі збитків чи прибутку за минулий фінансовий рік, що дозволяє фірмі розпочати наступний фінансовий рік з нуля.

Вам знадобиться

- Калькулятор;
- Комп’ютер.

Інструкція

  1. Закрийте всі субрахунки, які відкриті по рахунку 90 «Продажі» бухгалтерської звітності. До даних субрахунками відносяться 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-9. Проведіть закриття кредитового сальдо по субрахунку 90-1 в кінці фінансового року за допомогою проведення «Дебет 90-1 Кредит 90-9».
  2. Проведіть закриття дебетового сальдо по субрахунку 90-2 через проводку «Дебет 90-9 Кредит 90-2». Для субрахунків 90-3 і 90-4 виконує аналогічна проводка із закриття дебетового сальдо. Зроблені проводки приведуть до рівності кредитових і дебетових оборотів по перерахованих субрахунками. Таким чином, сальдо по рахунку 90 на 1 січня нового фінансового року дорівнюватиме нулю.
  3. Закрийте субрахунка 91-1, 91-2 і 91-9, які залишилися відкритими на кінець року за рахунком 91 «Інші доходи і витрати». Закриття субрахунка 91-1 в кінці року здійснюється за допомогою проведення «Дебет 91-1 Кредит 91-9». Закриття субрахунок 91-2 в кінці року виконується за допомогою проведення «Дебет 91-9 Кредит 91-2».
  4. Спишіть фінансовий результат. Щомісяця головний бухгалтер проводить зіставлення оборотів за рахунками 90 і 91. Результат записується в рахунок 99 «Прибутки та збитки». У ньому формується прибуток і збиток від звичайних видів діяльності, а також прибуток і збиток від інших видів діяльності. Враховуйте на рахунку 99 також надзвичайні витрати і доходи.
  5. Відображайте в рахунку 99 нарахування податку на прибуток і штрафи за податкові правопорушення. За результатами року на рахунку 99 формується дебетове (збиток) або кредитове (прибуток) сальдо. Необхідно списати це сальдо останнім записом минулого фінансового року. Якщо підприємство опинилося у прибутку, то виконується проводка «Дебет 99 Кредит 84», що призведе до списання чистого прибутку минулого фінансового року. Якщо підприємство отримало збиток, то виконується проводка «Дебет 84 Кредит 99», яка відображає чистий збиток минулого фінансового року.