Як зробити схему пропозиції

Як зробити схему пропозиції

Багато школярів не розуміють, навіщо потрібно складати схеми пропозицій на уроках російської мови. Вони вважають, що достатньо буде засвоїти правила орфографії, щоб не допускати помилок. Але це не так. Володіння навичками грамотного письма передбачає і відсутність пунктуаційних помилок. А цього можна домогтися, завдяки вмінню складати схеми пропозицій.

Інструкція

  1. Знайомство зі схемами на уроках російської мови у школярів відбувається в п’ятому класі, коли вони вивчають пряму мову. Учні повинні відобразити в схемі кордону слів автора і безпосередньо прямої мови. По ній буде видно, які розділові знаки і де потрібно поставити в реченні. Так якщо пропозиція починається зі слів автора, а далі вже слід чужа мова, то потрібно скласти таку схему: А: «П?». Зверніть увагу, що пряма мова завжди пишеться з великої літери і полягає в лапки.
  2. Далі школярі знайомляться з простими і складними реченнями, і знову виникає необхідність складання схеми. В них відображається кількість простих речень у складі складного, їх спосіб зв’язку (за допомогою союзів або без них), послідовність і підпорядкованість придаткового від головного. Наприклад, до складнопідрядному реченні «Подорожуючі швидко досягли вершини, яка була покрита снігом» схема повинна бути такою: [], ().
  3. Майте на увазі, що в складнопідрядних пропозиціях кожне окреме речення — самостійна, не залежить від іншого. У схемі вони позначаються квадратними дужками. А ось складнопідрядне складається з головного і придаткового (або декількох придаткових), які позначені круглими дужками.
  4. За схемою можна також сказати про кількість головних членів пропозиції, тобто буде воно односкладних або двоскладного. Підмет графічно позначається однією рисою, а присудок — двома. Тому відразу видно наявність в пропозиції одного або двох головних членів.
  5. Складаючи схему, не забудьте відобразити в ній наявність однорідних членів, якщо такі є. Їх, як правило, укладають в кружок або підкреслюють відповідно з умовними позначеннями: визначення — хвилястою лінією, доповнення — пунктиром, обставина — переривчастою лінією і крапкою.
  6. Якщо ви засвоїте навик складання схем до пропозицій, то позбавитеся від помилок у постановці розділових знаків.