Як зробити синтаксичний розбір пропозиції

Як зробити синтаксичний розбір пропозиції

В основу відмінності між простим і складним пропозицією покладена їх структура: якщо просте речення містить в собі одну граматичну основу, то складне містить дві і більше таких основ. Тому синтаксичний розбір пропозицій, який повинен вміти виконувати випускник або абітурієнт, має свої особливості залежно від виду. За якою схемою його виконати?

Інструкція

 1. Дайте загальну характеристику пропозиції:

  а) за метою висловлювання (розповідне, питальне чи спонукальне);

  б) по емоційному забарвленню (восклицательное чи ні);

  в) за наявності граматичних основ (просте чи складне);

  Якщо пропозиція проста, доповніть наступними пунктами:

  г) за складом граматичної основи: двоскладного або односкладні (безособове, виразно-особисте, невизначено-особисте, узагальнено-особисте, називние);

  д) повне або неповне;

  е) за наявністю другорядних (поширення чи непоширення).
 2. Якщо пропозиція проста, розкажіть про його будову:

  а) розберіть за учасником і визначте, якими частинами мови вони виражені;

  б) вкажіть, чим ускладнено пропозиція (однорідні члени; порівняльні звороти; пряма мова; відокремлені визначення, виражені причетним оборотом, тощо).
 3. Розкажіть про будову складного речення:

  а) визначте вид (союзне, безсполучникового або з різними видами зв’язку) і кількість частин, з яких складається складна пропозиція.

  б) вкажіть у безсполучниковому складному реченні значення відносин між частинами (послідовність, одночасність, протиставлення і т.д.);

  в) у союзному складному реченні виділіть спілки або союзні слова і охарактеризуйте їх, визначте вид (складносурядне чи складнопідрядне):

  - В Складносурядні визначте вид сурядних союзів і охарактеризуйте смислові відносини між частинами пропозиції (чергування, послідовність, одночасність, протиставлення);

  - В складнопідрядному визначте головна пропозиція, вид придаткового (із’яснітельное, означальні, обстоятельственное місця, часу і т.п.) і спосіб підпорядкування (паралельне, послідовне, однорідне).
 4. Складіть схему пропозиції, поясніть постановку розділових знаків.