Як зробити статистику

Як зробити статистику

Статистика (від лат. Status — стан речей) своїм завданням ставить збір, упорядкування, аналіз і зіставлення фактів у кількісному вираженні. Будь-яка галузь народного господарства має свою статистику, у тому числі й економічну. Аналіз діяльності будь-якого підприємства неможливо провести без збору статистичних даних.

Інструкція

  1. Статистичні дані — основа будь-якого економічного аналізу. Крім того, вони необхідні для прогнозування і планування діяльності будь-якої компанії, установи, підприємства. Тим більш точним буде прогноз, ніж за більш тривалий період буде зібрана і оброблена статистична інформація.
  2. Статистика, яка ведеться на кожному окремому підприємстві, дозволяє отримувати найбільш достовірну інформацію для того, щоб проаналізувати функціонування ринку праці, капіталу, товарів і послуг. До теперішнього часу статистика, як наука, надає економістам цілу систему математичних та статистичних методів і засобів, що застосовуються для розрахунку і контролю надійності статистичної інформації. До таких засобів і методів, широко використовуваним при обробці статистичних даних, відносяться метод угруповань, статистичні ряди розподілу, дисперсія, статистичні таблиці.
  3. Статистика оперує абсолютними, відносними і середніми величинами. Абсолютними величинами є показники, які виражаються у вартісних, натуральних, умовно-натуральних і трудових величинах. Їх можна визначити і розрахунковим шляхом, як, наприклад, товарообіг. До відносних величин відносяться ті, що дозволяють отримувати числовий вираз різниці між двома порівнянними статистичними величинами. До середніх належать статистичні дані, отримані шляхом узагальнення кількісної оцінки економічних явищ, незалежно від відмінностей між окремими одиницями, складовими певну сукупність.
  4. Для аналізу економічної діяльності підприємства використовуються і різні вибірки, метою яких є отримання досить представницьких і достовірних даних. Такі вибірки можуть бути механічними, типовими, серійними, комбінованими і малими.
  5. Використовуючи дані статистики, можна розрахувати інфляцію, прибуток, рентабельність і зробити висновки про платоспроможність підприємства і його фінансової стійкості.