Як зробити табель

Як зробити табель

Табель обліку робочого часу повинні вести всі організації. З його допомогою нараховується заробітна плата, а також формується звіт до органів статистики. Він містить інформацію про явки та неявки співробітників на роботу, що дозволяє легко вести облік використання робочого часу. Існують дві форми табеля — № Т-12 і № Т-13. Перша — класична форма, друга використовується при автоматичному контролі явок і неявок за допомогою турнікета.

Інструкція

  1. Табель заповнюється відповідальною людиною, який призначається наказом керівника. Якщо у вас в підприємстві кілька підрозділів, то доцільно призначити декілька табельників. Найчастіше ця роль покладається на кадрового працівника або на бухгалтерію.
  2. Табель обліку робочого часу складається щомісячно і відкривається за два-три дні до його початку. Дані про співробітників вносяться на підставі наказів про прийом на роботу, звільнення, переведення, а також на підставі попереднього табеля (в тому випадку, якщо ніякого кадрового руху не було).
  3. Цей документ має кілька граф. Спочатку вписується порядковий номер, ПІБ співробітника (можна просто прізвище та ініціали), табельний номер співробітника. Далі слід вказати кількість відпрацьованих годин, підвести підсумки в кінці місяця і записати понаднормові години роботи, кількість неявок.
  4. Не забудьте також заповнити шапку форми. Найменування організації слід писати повністю, наприклад, Закрите акціонерне товариство «Восток». Потім вкажіть структурний підрозділ, наприклад, адміністрація. Потім вкажіть структурний підрозділ, наприклад, адміністрація. Номер табеля обліку робочого часу слід проставляти по порядку, дата складання — перший день місяця, період — повний місяць.
  5. Також в табелі можна записувати проміжні підсумки, зазвичай це робиться в середині місяця. У графах 4 і 6 у формі № 12 є дві строчки, це зроблено для того, щоб була можливість проставляти види витрат робочого часу і кількість годин, наприклад, Я (явка) та 8 (кількість годин).
  6. У табелі обліку робочого часу замість звичного позначення видів витрат можна використовувати коди: робота в денний час вказується як Я або код 01, робота в нічний час — Н або код 02, робота у вихідні або в дні свят — РВ або код 03, понаднормова робота -С або код 04, робота вахтовим методом-ВМ або код 05 і так далі.
  7. Документ оформляється в одному екземплярі і в кінці місяця підписується керівником організації та кадровим працівником.