Як зробити транскрипцію слів

Як зробити транскрипцію слів

Транскрипція відображає на письмі звукову мову і дозволяє показати норми вимови. Одна і та ж буква позначає кілька звуків, тому фонетичне лист сильно відрізняється від орфографічного. Існує кілька правил транскрипції, освоїти які під силу школярам та їх батькам.

Вам знадобиться

- Зошит;
- Ручка.

Інструкція

  1. Укладіть транскрібіруемое слово або фразу в квадратні дужки. При транскрипції тексту для позначення короткої паузи використовуйте одну вертикальну риску, в кінці фрази і під час довгої паузи — дві вертикальні риси. У словах, які мають більше одного складу, поставте наголос.
  2. Для позначення голосних звуків використовуйте літери [а], [о], [у], [і], [е], [и]. Часто виникає питання, як зробити транскрипцію слів з ненаголошених звуком [о]. Запишіть в транскрипції безударную букву «о» звуком [а], наприклад, борода — [Барад `а].
  3. Букви е, є, ю, я в транскрипції позначте як [J е], [jо], [jу], [jа], якщо вони стоять на початку слова, після м’якого або твердого знаку або після голосної, як у слові якір — [ j `АКАР ']. Пам’ятайте, що приголосні перед цими голосними пом’якшуються, як і перед голосним звуком [і]. При цьому звук [j] зникає — транскрипція слова «глянець» виглядає так: [гл '`ан'ец]. Для позначення м’якості приголосних використовуйте апостроф, який напишіть праворуч від м’якої літери.
  4. Враховуйте той факт, що, приголосні в словах можуть озвончаться або оглушаться, залежно від наступного звуку, наприклад, діжка — [к `Атка], але діжка — [кад` вушка]. Запам’ятайте, що дзвінкі приголосні завжди оглушають в кінці слів, тому в словах гриб і зуб останній звук запишіть як [п].
  5. Довгий згоден звук позначте горизонтальною рискою над буквою або двокрапкою ([к `а а], [к` ас: а]). Букву щ у транскрипції позначте так: [ш ':].
  6. Якщо привід, частка або союз вимовляється зі словом разом, то і в транскрипції позначте фонетичне слово цілком: під гору [падг `ору], зі школи [ісшк` оли].
  7. Уміння робити і розуміти транскрипцію може вам стати в нагоді при читанні енциклопедій і словників, особливо якщо виникають сумніви в правильну вимову слів російської мови.