Як зробити урок цікавим

Як зробити урок цікавим

Більшу частину свого часу дитина проводить у школі, всі його найкращі спогади (іноді і не найкращі) пов’язані зі школою. Як же зробити так, щоб в подальшому житті учень не просто застосовував колись отримані знання, уміння і навички, а й асоціював їх з цікавими шкільними уроками?

Вам знадобиться

- Комп’ютер;
- Проектор;
- Інтерактивна дошка;
- Таблиці;
- Ілюстрації;

Інструкція

  1. Чи буде урок цікавим дітям, чи захочуть вони брати в ньому активну участь, залежить від того, наскільки добре учителем була продумана кожна деталь заняття. При організації уроку необхідно спиратися на його мету. Чітко визначте, що повинен понести з заняття учень, яке завдання буде вирішувати урок: чи буде це вивчення нового матеріалу або урок повторення, узагальнення та систематизації знань, контрольне заняття.
  2. Досягнення мети буде прямо залежати від мотивації учнів. Тому докладіть максимум зусиль, щоб у школярів з’явилося бажання знати те, про що ви їм розповідаєте. Активно використовуйте свій творчий потенціал, різноманітні методи, прийоми і засоби навчання.
  3. Виберіть форму уроку. Вона визначається відповідно до його цілей та віком учнів.

    Форми уроку дуже різні, кожен вчитель привносить щось своє. Уроки вивчення нового матеріалу можуть бути у вигляді подорожі, пригоди, уроку-казки, уроку-сюрпризу і т.д. Для більш старшого віку це може бути презентація, в тому числі підготовлена ​​самими учнями. Урок закріплення матеріалу може проводитися у вигляді конкурсу, турніру. Це може бути як в межах одного класу, так і декількох класів паралелі. Можна також організувати екскурсію, похід. Це буде сприяти не тільки прояву інтересу учнів до уроку, а й згуртуванню класу. Контрольний урок можна провести у формі олімпіади, вікторини. Урок застосування знань можна організувати як урок-репортаж, урок-суд, аукціон, урок-дослідження. Для комбінованого уроку підходить проведення його у формі майстерні, семінару, консультації. Корисні також семінари, уроки різновікової співробітництва. Але слід пам’ятати, що подібні уроки повинні проводитися в системі, але не кожен день. Учні, по-перше повинні будуть підготуватися, по-друге, вони будуть знати, що їх знову чекає не просто цікавий урок, а свято. Це піднімає і авторитет вчителя в очах учнів. Комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка, таблиці, ілюстрації — правильне й доречне використання цього тільки прикрасить ваш урок.
  4. Спираючись на цілі та форму уроку, виберіть методи і прийоми навчання. Вони класифікуються за різними підставами і можуть бути: словесні, наочні, практичні, пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, або евристичний, метод, дослідницький метод і т.д. Велике значення для розвитку пізнавального інтересу школярів набувають методи проблемного навчання, так як саме вони більшою мірою здатні активізувати учнів на уроці. Проблемне питання, проблемне завдання, проблемна ситуація і т.д. — Все це дозволяє зробити будь-який урок цікавим, завдяки тому, що діти самі беруть участь пошуку відповіді. При частково-пошуковому методі самостійного пошуку учнів приділяється більше значення, ніж при проблемному методі. Учитель лише направляє учнів в їхніх діях. Більш складним для організації вчителем і для виконання учнями є дослідницький метод. Педагог лише створює проблемну ситуацію, а учні, для того, щоб вирішити її, повинні побачити проблему, визначити шляхи її вирішення і знайти відповідь.
  5. Застосування різних методів навчання сприяє підвищенням пізнавального інтересу учнів, а це нерозривно пов’язано з кращим засвоєнням досліджуваного матеріалу, розвитку в них творчих здібностей, уваги, пам’яті, мислення. Учень буде із задоволенням відвідувати ваші уроки, знаючи, що на них завжди цікаво.

Зверніть увагу

Обов’язково звертайтеся до досвіду учнів, це допоможе їм відчути себе частиною досліджуваного матеріалу, а не простим слухачем.

Корисні поради

Все, що написано або вивішено на дошці, обов’язково має застосовуватися в уроці.