Як зробити виробництво ефективнішим

Як зробити виробництво ефективнішим

Ефективність виробництва — головна умова його діяльності і мета його організації. Вона забезпечується тільки за рахунок ефективного управління. Ефективність управління, як і самого виробництва, повинна забезпечувати стандарти якості, це найважливіший критерій, за яким можна судити не тільки про сьогоднішній стан справ на цьому виробництві, а й про перспективи його розвитку, про життє-і конкурентоспроможності підприємства.

Інструкція

  1. Включіть в процес управління підприємством вища ланка керівництва. Саме в його руках знаходяться можливості розробки стандартів якості даного підприємства і важелі, які дозволять мотивувати співробітників на їх суворе виконання. Це можуть бути і заходи репресивного характеру, але вони повинні застосовуватися тільки разом із заходами заохочувальними.
  2. Персонал і співробітники також повинні бути включені в процес управління виробництвом та брати участі у виробничих нарадах з питань підвищення якості виробленої продукції чи наданих послуг.
  3. Брати участь в управлінні дійсно ефективного виробництва повинні і споживачі. У кінцевому підсумку саме вони визначають потребу в даному продукті і оцінюють його якість. Налагодьте зворотний зв’язок зі споживачем, і ви завжди будете на крок попереду ваших конкурентів.
  4. Забезпечте контроль якості наданих послуг, товарів чи продукції на кожному виробничому етапі. Проведіть навчіть фахівців середньої ланки і керівників, створіть систему внутрішнього аудиту.
  5. Проаналізуйте фактори, які можуть відображатися на якості вашої продукції. Вони бувають неконтрольовані і ті, які можна проконтролювати. До останніх відносяться нормальне функціонування устаткування, якість вихідних матеріалів, кваліфікація персоналу. Ваше завдання забезпечити гідний рівень цих факторів і звести до мінімуму вплив неконтрольованих.
  6. Залучаючи до управління всіх співробітників — від вищого керівництва до рядових фахівців, ви доб’єтеся керованості на всіх рівнях. Така організація і контроль якості дозволять підприємству підвищити ефективність, скоротити кількість браку і рекламацій, усунути витрати виробництва.