Як зробити запис у трудову книжку

Як зробити запис у трудову книжку

Записи в трудовій книжці працівника робляться в основному в розділі, присвяченому відомостям про роботу. Це, перш за все, інформація про його прийом на роботу, переведення з однієї посади на іншу або між підрозділами організації і запису про звільнення.

Вам знадобиться

- Бланк трудової книжки
- Авторучка

Інструкція

 1. Роботодавці зобов’язані вести трудову книжку кожному працівнику, з яким уклали трудовий договір. Цей обов’язок поширюється не тільки на організації, але і на індивідуальних підприємців. У трудовій книжці повинні відображатися всі віхи просування співробітника по службі, починаючи прийомом на роботу і закінчуючи звільненням.

  Відсутність трудової книжки або невідповідність записів у ній реальному стану працівника в організації, а дат їх внесення до неї записів — кадрової документації організації (датам видання наказів про прийом на роботу, переведення, звільнення, укладення трудового договору) — грубе порушення трудового законодавства. За це передбачені штрафи.

  Працівникові ж трудова книжка служить офіційним підтвердженням його професійного досвіду.
 2. Розділ «Відомості про роботу» трудової книжки являє собою таблицю з чотирьох стовпців. Перший призначений для порядкового номера запису. Далі: дата проставлення записи, основні етапи трудової біографії працівника та відомості про документ, на підставі якого робиться запис.

  Номер запису повинен бути наступним по порядку за останньою, зробленої у трудовій книжці раніше.
 3. Дата вноситься в форматі «число двома цифрами, місяць двома цифрами, рік чотирма цифрами». Наприклад, перше лютого 2011 року — «01.02.2011», а 10 жовтня 2011 — «10.10.2011». Кожна складова дати (число, місяць і рік) вноситься суворо у відведену їй подграф.
 4. У графі, присвяченій відомостями про роботу, записується вся значима інформація про кар’єру працівника в організації: прийняття на роботу, переведення на іншу посаду або в інший підрозділ, звільнення з зазначенням причини (за власним бажанням або з зазначенням статті Трудового кодексу).

  Наприклад: «Прийнятий на роботу на посаду водія», «Прийнятий на роботу в комерційну службу на посаду старшого менеджера з продажу», «Переведено на посаду начальника відділу корпоративних продажів», «Звільнений за власним бажанням» і т.п.
 5. В останній графі записуються дані наказу (про прийняття на роботу, переведення, звільнення) з датою підписання і порядковим номером. Наприклад, «Пр. № 121 від 21.04.2010 ». Дата видання наказу пишеться в тому ж форматі, що і в другій графі, і повинна бути не пізніше дати проставлення запису, зробленого в трудову книжку на підставі цього наказу.

Зверніть увагу

В даний час трудові відносини визначаються Трудовим кодексом РФ, а не Кодексом законів про працю, як до 2002 року. Тому при посиланнях на статтю Трудового кодексу запис «КЗпП РФ» неправильна, потрібно писати «ТК РФ».

Якщо в трудовій книжці робиться перший запис про прийом на роботу, в графі дата ставиться число, з якого працівник прийнятий в штат, а не дата закладу трудової книжки. Ці дві дати можуть як збігатися, так і немає, але дата прийому на роботу не повинна бути раніше дати закладу трудової книжки.