Як зробити звіт про прибутки та збитки

Як зробити звіт про прибутки та збитки

У звіті організації про прибутки і збитки повинні міститися дані про фінансові результати, доходи, витрати і збитки. Використовується він для аналізу фінансової діяльності минулих звітних періодів. Важливими складовими звіту є: собівартість проданих товарів, валовий прибуток, дохід від продажу і витрати.

Вам знадобиться

Форма для заповнення звіту, ручка, дані про рух за рахунками.

Інструкція

  1. Доходами є виручка, отримана від продажу товару, надання послуг і виконаних робіт, відображена по кредиту. Витрати на виготовлення товару, послуг і робіт вважаються витратами та відображаються за дебетом. Щоб визначити суму валового збитку або прибутку, потрібно з виручки відняти собівартість.
  2. Витрати можуть бути управлінськими або комерційними. Витрати на оплату праці, представницькі витрати та аудиторські послуги відносяться до управлінських витрат. Комерційні витрати включають в себе витрати на реалізацію товару, це можуть бути витрати на упаковку, транспортні витрати або оплата за рекламу товару.

    Щоб побачити оборот, треба з валового збитку або прибутку відняти управлінські і комерційні витрати.
  3. У звіті зазначаються також інші доходи і витрати, це звичайно відсотки по банківських депозитах або оплата відсотків по кредитах. Сюди ще можуть включатися такі операційні доходи, як доходи від оренди приміщень, дохід від продажу майна, штрафи за порушення умов договору та багато іншого.
  4. Коли повністю заповнені всі рядки про інші витрати і доходи, можна обчислити суму збитку або прибутку до відрахування податків. Для цього збиток або прибуток від реалізації товару складається з отриманими відсотками, потім віднімаються виплачені відсотки, додаються інші операційні доходи, віднімаються інші витрати, і в результаті виходить сума збитків чи прибутку до оподаткування. У звіті з’являються рядки з відкладеними податковими активами, якщо фірма спочатку розраховує бухгалтерські витрати, потім податкові, а після цього тільки доходи.
  5. Щоб дізнатися розмір чистого прибутку, потрібно прибуток до оподаткування скласти з відкладеними податковими активами і відняти поточний податок на прибуток з відкладеними податковими зобов’язаннями.

Зверніть увагу

Коли одержуваний організацією дохід від будь-якої діяльності становить більше 5% від розміру виручки, то він автоматично вважається основним доходом, якщо менше 5%, то це відноситься до операційного доходу.

Корисні поради

У фінансових звітах існують графи для приміток, куди потрібно вносити дані про облікову політику організації і іншу інформацію, яка може вплинути на результат діяльності організації.